Jde o nádrž hojně využívanou k rekreaci, která se může pochlubit i bohatou historií – už ve středověku zde byla zadržována voda pro potřeby stříbrných dolů v Kutné Hoře, kde sloužila jak k pohánění těžebních mechanismů, především odvodňovacích strojů, tak i při zpracování vytěžené rudy. Původně se lokalita nazývala Dolní (či také Velký) královský rybník.

Oceněné práce kromě obnovy levé spodní výpusti, kde jsou osazeny uzávěry s elektropohonem, zahrnovaly i úpravu bezpečnostních přelivů, prohloubení pravého odpadního koryta a novostavbu kamenné usměrňovací zídky, připomněla Hana Bendová z centrály Povodí Labe. „Cílem úpravy bezpečnostních přelivů bylo zvýšení jejich kapacity na průtok tisícileté povodně,“ konstatovala. Připomněla, že součástí stavebních prací byly také úpravy na hrázi i komunikace na její koruně, nový železobetonový most přes levý bezpečnostní přeliv a nová příjezdová komunikace.