V minulosti krajská mluvčí Barbora Tlučhořová oznámila, že s uplatňováním EPC (což vychází z označení Energy Performance Contracting) se začne na třech místech: v budově krajského úřadu na Smíchově a v areálech nemocnic v Mladé Boleslavi a v Kutné Hoře – ovšem s tím, že následovat by mělo uplatňování tohoto postupu ve skutečně masovém měřítku: jak u budov přímo ve správě kraje, tak jeho příspěvkových organizací.

To ve středu 12. června potvrdila Helena Frintová z kanceláře hejtmanky. „Středočeský kraj počítá se dvěma balíky projektových záměrů na energetické úspory se zaručeným výsledkem – jsou označovány jako EPC I a EPC II,“ konstatovala. S dodatkem, že nynější fáze přípravy zahrnuje i prověření vhodnosti použití této metody u jednotlivých objektů. „Ty, u nichž se ukáže jako nevhodná, budou nahrazeny jinými budovami,“ konstatovala Frintová.

Že se tak už skutečně děje, potvrdil náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO). To, že pro využití metody EPC nejsou vhodné, se podle jeho slov ukázalo u šestice objektů, které jsou součástí GASK – Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. „Z balíčku 120 budov v rámci EPC II se proto přesune šest budov do EPC I. Konkrétně jde o objekty patřící do komplexu Oblastní nemocnice Mladá Boleslav,“ uvedl Kovács.

Připomněl současně, že projektový záměr EPC II bude v té souvislosti doplněn. Krajští radní rozhodli o novém zařazení šesti objektů krajských příspěvkovek působících v oblasti školství a sociálních služeb: konkrétně jde o budovy spravované SOU a PŠ Kladno-Vrapice, SOŠ a SOU Hořovice a Domovem Jílové. „Projekty budou připravovány do výzvy číslo 121 Operačního programu Životní prostředí v předpokládané výši dotace 50 procent. Na kofinancování výdajů projektů je zvažována možnost čerpání půjčky ze Státního fondu životního prostředí,“ informovala Frintová.

Jestliže se provedené práce hradí až dodatečně z dosažených úspor, v tomto případě je řeč o jejich projektové přípravě před vlastní realizací: o přípravě podrobné technické dokumentace předtím, než dojde na výběr konkrétních dodavatelů energetických opatření.