Nejasnosti se táhly od října, kdy začala platit novela zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Ta mimo jiné stanoví, že se motorkářům i čtyřkolkářům o dva roky prodlužují lhůty pro přistavení jejich stroje k pravidelné prohlídce ve stanici technické kontroly (napoprvé ze čtyř let na šest, u dalších pak ze dvou roků na čtyři). Různé obce s rozšířenou působností, které provozují registry vozidel, následně začaly uplatňovat dvojí metr: někde platnost technické úředníci prodlužovali automaticky a na přinesené registrační značky vylepovali červené kontrolní známky s novým datem, což motorkáři také po podzimním vystoupení ministra Dana Ťoka (za ANO) v médiích očekávali, naopak jinde se řídili metodikou krajského úřadu a zájemce odmítali: s tím, že na kontrolu musí podle dosavadních pravidel – a na stanici technické kontroly jim pak už vylepí známku s delší platností.

Tahle odlišnost v přístupech už má být minulostí: v pondělí vše vyjasnila schůzka zástupců kraje a ministerstva, jejíž výsledek krajský úřad v pátek zveřejnil na svém webu. „Krajský úřad Středočeského kraje bude respektovat doplňující informaci ministerstva dopravy ke sjednocení postupu úřadů při prodlužování technických prohlídek,“ uvádí. Dosavadní schizofrenní přístup se ujednotí – a to na variantě, který je k majitelům motorem vlídnější.

Vedoucí krajského odboru dopravy Zdeněk Škaloud slibuje, že jeho lidé budou obce s rozšířenou působností informovat o stanovisku ministerstva k prodlužování platnosti technických prohlídek u vozidel kategorie L do hmotnosti 400 kg, jež kraji bylo zasláno na základě pondělní schůzky.

Postup je tedy nyní jednoznačný: technické se žadatelům prodlužují automaticky – a to všude bez rozdílu. „Na základě této informace budou obce s rozšířenou působností prostřednictvím svých registračních pracovníků prodlužovat platnost technické prohlídky pouze podle zákonem změněné lhůty, tj. o dva roky – bez vyžadování prohlídky vozidla,“ uvádějí webové stránky Středočeského kraje.

Z dalšího vyjádření plyne, že úředníci již nemusejí mít obavy z toho, že by něco dělali špatně: „Nyní ministerstvo uvádí, že obce s rozšířenou působností budou na základě znění novely zákona číslo 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která je účinná od 1. října loňského roku, prodlužovat technické prohlídky o dva roky – a že jim nehrozí právní postih, jestliže nevyžadují zároveň technickou prohlídku vozidla.“