Roušky či respirátory budou po víkendu povinné všude tam, kde se sejde přes sto lidí. Nebe nad hlavou tak přestane být poukázkou na volné dýchání. Pro celé území kraje to určuje páteční nařízení středočeské hygienické stanice, které platí od pondělka – a to až do odvolání. Stejné opatření se vztahuje i na Prahu.

Pouze tradiční výjimky

Zastupující ředitel krajské hygienické stanice Tomáš Vodný s účinností od 21. září stanovil zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének, na hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob. Lidé, kteří se jich budou účastnit, mají povinnost zakrývat si ústa i nos – ať už rouškou, ústenkou, respirátorem či jejich alternativami v podobě šátku nebo šály.

Platí pouze již tradiční výjimky. Zákaz se nevztahuje především na účinkující umělce či moderátory, sportovce v rámci aktivit při zápasu, soutěži, tréninku či cvičení. Dále pak na děti do dvou let věku a na osoby, které by s uplatňováním tohoto nařízení měly závažný problém. Tím však není míněno, že by roušku tvrdě odmítaly – konkrétní skupiny jsou jasně definovány: lidé s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, s kognitivní poruchou či takoví, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

Praha přidává zákaz návštěv

Stejná povinnost používat roušky platí od pondělka rovněž v Praze. Pravidla jsou shodná, výjimky rovněž. V rámci republiky budou prozatím větší venkovní akce kromě středních Čech a hlavního města zarouškovány už jen ve Zlínském kraji. Na dodržování tohoto opatření mají dohlížet policisté i strážníci. Dá se předpokládat, že snahu, aby si návštěvníky ohlídali, vyvinou i pořadatelé.

Již od pátečního večera navíc v hlavním městě platí zákaz návštěv v nemocnicích a domovech seniorů – přesněji ve všech pobytových zařízeních zdravotnických a poskytujících sociální služby. Jeho platnost je v metropoli zatím stanovena na měsíc – do 18. října. Od pondělka také až na výjimky přecházejí na distanční výuku pražské vysoké školy. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) původně ohlašoval, že se to bude týkat i středních škol; posléze však vzal svá slova zpět.