Aktuálně v kraji funguje 16 takovýchto parkovišť, která vybudovaly obce; zpravidla tedy větší města. Třeba v Berouně se pro jeho umístění podařilo využít plochu pod mostem dálnice D5. Do budoucna se počítá jak s iniciativou radnic, tak samotného kraje. Ten aktuálně chystá 11 vlastních investic do parkovišť P+R, a to podél hlavních příjezdových tras do Prahy. Ještě ale není jisté, zda všechna tato parkoviště bude skutečně budovat kraj.

U některých lokalit hejtmanství jedná se Správou železnic, zda by tato parkoviště (případně doplněná ještě o stání pro jízdní kola, tedy B+R) bylo možno zahrnout do projektu modernizace železničních tratí financovaných státem. Pomocí pro aktivitu radnic se mají stát dotace – především v rámci IROP neboli Integrovaného regionálního operačního programu a ITI, což označuje Integrované územní investice pro Pražskou metropolitní oblast.

Již existující parkoviště P+R ve středních Čechách nabízejí dohromady 1,2 tisíce míst pro auta. Po dokončení těch, jež jsou nyní ve výstavbě nebo v již pokročilé fázi příprav, by mělo přibýt 5,5 tisíce parkovacích míst. To vše v rámci kraje; pražská parkoviště P+R, jejichž počet se v posledních měsících zvýšil, v těchto kalkulacích započtena nejsou.