I na přehradní nádrži Orlík, kde zůstává voda hodnocená nejpříznivějším stupněm 1 na pětibodové škále podobné známkování ve škole, zaznamenali hygienici zhoršení průhlednosti, která vlivem zvýšeného obsahu chlorofylu poklesla na tři až 2,5 metru, připomněl pátek Luboš Mandík z příbramského pracoviště krajské hygienické stanice.

„Voda má však nadále dobrou kvalitu. Sinice jsou, tak jako každoročně, součástí fytoplanktonu; ve vyšších počtech se zatím nevyskytují,“ konstatoval. Jedničky za stále výbornou kvalitu vody dostala také většina sledovaných koupacích míst na hojně navštěvovaných Slapech. „Pouze v oblasti Županovic v okrese Příbram byl prokázán oproti posledním odběrům nárůst sinic – a voda v tomto profilu byla hodnocena stupněm 2,“ zmínil Mandík.

Většinou jedničky či sem tam nějakou dvojku danou zvýšeným množstvím fytoplanktonu zaznamenávají hygienici i na podstatné části ostatních sledovaných lokalit ve středních Čechách. I snížená známka však reprezentuje pouze mírné zhoršení, spojené s nižší průhledností vody.

„Tento stav je pro letní měsíce v koupacích oblastech a přírodních koupalištích poměrně běžný – a pokud fytoplankton neobsahuje výrazné množství sinic, je koupání v takových vodách naprosto bezproblémové,“ ujišťuje Mandík, že zatím se není čeho bát.

To platí i pro Tyršovo koupaliště v Rakovníku, kde se kvalita vody zhoršila až na klasifikační stupeň 3. V nádrži se podle Mandíkových slov poměrně výrazně rozšířil fytoplankton, který mimo řas obsahuje i zvýšené množství sinic. Ani zde se však nejedná o velký problém.

„Koupání za současného stavu neznamená pro zdravého člověka žádná rizika,“ ujistil v pátek hygienik. „U některých vnímavých jedinců by se však mohly při vodní rekreaci vyskytnout zdravotní problémy – a proto doporučujeme se po koupání osprchovat,“ radí, co přinese jistotu.