Významem této chystané trati přitom zdaleka není jen v zajištění potřebného napojení České republiky na západoevropskou síť vysokorychlostních železnic. Cestujícím má rozšířit nabídku a přinést nové možnosti v osobní dopravě, kdy se cestování po kolejích stane díky zkrácení jízdní doby atraktivní i pro ty, kteří by podle dosavadních zkušeností uvažovali spíše o letadle – a počítá se s tím, že tahle trať také změní poměry na silnicích: stáhne“ část nákladní dopravy, takže ubude kamionů.

Správa železnic a DB Netz nyní společně hledají toho, kdo toto spojení naplánuje: vyhlašují zadávací řízení na veřejnou zakázku na projektové řízení ve společném plánovacím prostoru. Práce mají začít ještě letos, se završením fáze předprojektové přípravy se počítá v roce 2024.

Projekt má kombinovat český a německý způsob projektové přípravy a zadávání doprovodných veřejných zakázek. A čeká se zájem možných dodavatelů: na předběžné tržní konzultaci, která se v Praze uskutečnila počátkem roku, se objevilo přes sedm desítek uchazečů o případnou účast v zadávacím řízení. Sjeli se z celé Evropy.