Podle informací starosty Michaela Kašpar nechalo město zpracovat znalecký posudek od vodohospodářů, konkrétně od znalce v oblasti vodohospodářství a hydrogeologie. „Ten potvrdil, že případné zavezení Sanberku by mělo výrazně negativní vliv na prameniště pitné vody ve Třech Dvorech,“ zdůraznil starosta.

Třídvorské prameniště je jedno ze dvou hlavních pramenišť nejen pro Kolín, ale i pro obce, které patří do Vodohospodářského sdružení Kolín. „Byť je to pod Labem, mohlo by dojít k významnému záklesu podzemních vod. Z mého pohledu je to naprosto zásadní dokument,“ řekl kolínský starosta Michael Kašpar.

Stejně hovoří i předseda Českého rybářského svazu, Místní organizace Kolín Jiří Krouza. „V rámci zamýšlené rekultivace a sanace pískovny Sandberk společností Kamenolomy ČR byl mimo jiné i vypracován znalecký posudek, který záměr zhodnotil jako negativní na kvalitu podzemní vody. Znalecký posudek jsme bezprostředně po jeho obdržení poslali na krajský úřad Středočeského kraje k již probíhajícímu odvolacímu řízení datovou zprávou jako doplnění odvolání,“ uvedl Jiří Krouza.

„Krajský úřad mě informoval, že celý spisový materiál předá deset dnů od skončení nouzového stavu k dalšímu posouzení na Ministerstvo životního prostředí ČR,“ dodal.

Odvolání z Kolína a okolí odešlo v zákonné lhůtě hned několik. Odvolání podal například také Rybářský klub České republiky prostřednictvím svého předsedy Radka Sekery. Celkem bylo sedm odvolání. Kromě dvou rybářských spolků jej podal ještě Kolínský okrašlovací spolek, Starokolínský okrašlovací spolek, spolek Denemark a další.

Jak od začátku kauzy zdůrazňuje kolínský starosta Michael Kašpar, město nerozporuje fakt, že prostor Sandberku potřebuje rekultivaci. Na písníku probíhala těžba mnoho let a už od začátku měla společnost danou povinnost následně prostor rekultivovat. „Rozporujeme ale to, že stávající záměr může mít vliv na životní prostředí, nebyly prověřeny další varianty atd.,“ řekl starosta.

Městské zastupitelstvo přijalo také nesouhlasné stanovisko k navrženému projektu rekultivace. Situace je ale taková, že v případě Sandberku se nepostupovalo podle správního řádu, ale podle speciálního ustanovení zákona o životním prostředí.

To znamená, že ani Kolín, ani Starý Kolín, na jehož katastru písník leží, zkrátka žádný z dotčených územních samosprávních celků, dokonce ani Česká inspekce životního prostředí se nemohou odvolat. To může jedině dotčená veřejnost, tedy minimálně tři roky fungující spolek, který se zabývá ochranou přírody, nebo skupina nejméně 200 osob. A to se také stalo.