Pravda, postojů, na nichž se různé skupiny nemohou shodnout, je víc (dokonce se objevují spory, zda lokalitu mezi středočeskými Dolními Břežany a Zbraslaví na jižním okraji Prahy označovat jako oppidum Závist, nebo jediné správné označení zní hradiště Lhota-Točná), nicméně největším jablkem sváru je nyní právě návrh architekta Josefa Pleskota. Kvůli němu dokonce vznikla petice odmítající uplatnění betonu a štěrku.

Nic k vidění má vystřídat geometrie

Zhruba mezi desátým stoletím před naším letopočtem (byť do minulosti by se dalo jít ještě dál) a desátým stoletím po Kristu se na tomto místě střídaly různá osídlení i doby rozkvětu, s vrcholem zřejmě v keltském období, a následných pádů. Slavnou minulost by měl připomínat především bílý čtverec s bezmála 60metrovými stranami, z něhož by vyrůstaly barevné železobetonové tvary odkazující na pozůstatky pravěkých staveb zachované kdesi vespod. Archeologické nálezy odkryté při výzkumu v letech 1963 – 1990 dnes vidět nejsou: protože vlivem počasí začaly chátrat, byly v roce 2005 zakonzervovány a zavezeny sutí. Na ní se časem uchytily náletové křoviny.

V rámci projektu nazvaného Akropole Závist – Zpřítomnění se už v místě staví dřevěná rozhledna podle návrhu architekta Martina Rajniše. Dále obec Dolní Břežany společně s krajem plánují vybudování „Pleskotova čtverce“ s barevnými půdorysy dnes skrytých staveb, obsypaného štěrkem. Právě tenhle záměr, který by měl doplnit rozhlednu a již existující naučnou stezku s poměrně nově přidanou atrakcí v podobě takzvané rozšíření reality pro mobilní telefony, budí největší rozruch. Obec Dolní Břežany i středočeský krajský úřad, který záměr na místě národní kulturní památky posuzuje, v úterý projekt představí a otevřou k němu diskusi.

Zdroj: Vimeo

Přidat se může každý, kdo 14. 12. od 17 hodin bude mít čas. A připojení k internetu. S projektem se mohou zájemci seznámit on-line; prostřednictvím veřejné diskuse přístupné přes odkaz. Co se chystá, přiblíží nejen architekt Pleskot, ale pohovoří i archeologové, zástupci kraje a Věslav Michalik (STAN), který je nejen náměstkem hejtmanky, ale i dlouholetým starostou Dolních Břežan, s obecní radní Janou De Merlier (Rozkvět-STAN). Za kraj by měli vystoupit předsedkyně výboru krajského zastupitelstva pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Lucie Cirkva Chocholová (Piráti) a středočeský radní s kompetencí ve stejné oblasti Václav Švenda (Spojenci/TO09).

Archeologové řeknou, jaký mají názor

„Tento projekt probouzí mnoho emocí, chceme proto dát možnost všem zájemcům prodiskutovat své otázky či připomínky přímo s odborníky,“ zve radní Švenda k internetové debatě. Přičemž se podle vlastních slov obrací na „všechny příznivce keltské kultury i další zájemce z řad veřejnosti“. Odborníci mají být přítomni na slovo vzatí. Účast přislíbili ředitelka Ústavu archeologické památkové péče středních Čech Irena Benková i ředitel Archeologického ústavu Akademie věd ČR Jan Mařík.

Ilustrační fotografie.
Nezaměstnaných ubylo, bez práce zůstalo v kraji přes 25 tisíc lidí

Zpřítomnění Závisti on-line: 14. 12. od 17 hodin

Představení projektu: vimeo.com/654098195
Prostor pro dotazy: app.sli.do/event/kj2nPfModSAawSZR1HZBUL
Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje