Zdenka Mašínová, rozená Nováková, byla manželkou hrdiny I. a II. odboje podplukovníka Josefa Mašína, zastřeleného v roce 1942 nacisty. Po II. světové válce byla vyznamenána za účast v protinacistickém odboji. V roce 1953 byla v souvislosti s činností odbojové skupiny jejích synů zatčena a odsouzena k 25 letům vězení. Bachaři ji i přes její špatný zdravotní stav nechali ležet 12 měsíců bez pokrývky na betonové zemi ve vazbě ruzyňské věznice. Přes těžkou nemoc byla odsouzena k čtvrtstoletí žaláře za velezradu a špionáž, přičemž obžaloba požadovala trest smrti.

Po umístění do tábora nucených prací v Pardubicích se její špatný zdravotní stav ještě více zhoršil. Nenávist vůči statečné ženě a matce byla tak velká, že tehdejší mocipány neobměkčila ani skutečnost, že onemocněla rakovinou střev. 12. června 1956 zemřela. Rehabilitována byla v roce 1991. V roce 1998 byla vyznamenána prezidentem republiky Řádem Tomáše Garrigua Masaryka in memoriam. Pomsta dostihla také jejího bratra Ctibora Nováka, byl společně s Václavem Švédou a Zbyňkem Janatou v roce 1955 popraven.

Podle osvědčení Ministerstva obrany, vydaného 28. ledna 2019, pomáhala lidem, kteří byli v kontaktu se zahraničními rozvědkami demokratických států nebo kteří prováděli sabotáže. Dále se podílela na plánování emigrace či získávání lidí pro vybudování špionážní sítě v Československu. V letech 1948 až 1953 aktivně bojovala proti komunistické totalitě.

Zdena Mašínová starší zemřela roku 1956 ve vězení. Její ostatky byly tajně uloženy v hromadném hrobě a doposud neměla důstojný pohřeb. A právě to se snaží napravit její dcera. Zjistila, kde přesně se ostatky maminky nacházejí a požádala pražský magistrát o jejich exhumaci na Ďáblickém hřbitově.

Zdena Mašínová byla statečná žena statečného muže. Její manžel byl spolu s podplukovníkem Josefem Balabánem a kapitánem Václavem Morávkem členem odbojové skupiny Tři králové. A přestože akce jejích synů Josefa a Ctirada v třetím odboji dodnes rozděluje společnost, bylo velkou zbabělostí tehdejších stalinských komunistů mstít se ženě, mamince. Ministerstvo obrany křivdu napravilo, teď už chybí jen ta exhumace a důstojný pohřeb.

Výstavní projekt Black Milk v Galerii Felixe Jeneweina
Ostravská výtvarná scéna vystavuje v Kutné Hoře
Bývalý areál společnosti Avia v Kutné Hoře.
Prostor bývalé Avie stále zeje prázdnotou. Co s ním?