„Tato společnost byla prováděním prohlídek zemřelých pověřena na základě výsledků výběrového řízení, a to vzhledem k potřebě omezit vytěžování záchranné služby touto činností,“ vysvětluje krajský radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO).

„Se středočeskými záchranáři máme výbornou spolupráci,“ pochvaluje si jednatel koronerské firmy David Tuček. Může srovnávat; služby koronerů zajišťuje i pro šest dalších krajů. V kraji má ve stálé službě jednu posádku – lékaře s řidičem připravené 24 hodin denně vyrazit z pražské základny kamkoli do středních Čech – a k tomu řadu spolupracovníků na telefonu. Kmenový pracovník je ve středních Čechách jediný (a jeden z pěti zaměstnávaných v celé republice); ostatní lékaři se práci koronera věnují ve volném čase – mimo své běžné zaměstnání. Někteří z nich zajišťují pravidelné služby v týmu s řidičem, jiní jsou připraveni v případě potřeby vyjet třeba i za volantem vlastního auta.

Jejich odbornosti jsou rozmanité: od praktiků po psychiatry. Společné mají to, že se téhle práci nevěnují z povinnosti, proto, že musí, ale dělají ji se zaujetím z vlastního zájmu. A rádi dvakrát ročně absolvují školení na soudním lékařství, kde se probírá, nač se při prohlídkách zaměřovat, aby jim neunikl sebemenší problém – třeba jen nepatrné náznaky nasvědčující tomu, že mohl být spáchán násilný čin. Mimochodem – i psychiatr může uplatnit svou odbornost: výhodné ho bývá vysílat například na místo sebevraždy. „Třeba tam, kde rodina našla oběšeného příbuzného,“ řekl ve čtvrtek Tuček Deníku.

Ilustrační foto
Spory kolem středočeské správy silnic dospěly k trestnímu oznámení

K bouračkám v kraji koroneři nejezdí

Za měsíc mají koroneři v rámci kraje 150 – 180 výjezdů; spíš blíž k těm 180. Při každém z nich auto najede v průměru 80 km. „Čtyřicet procent jsou očekávaná úmrtí, například u pacientů s terminálním stadiem karcinomu, třicet procent úmrtí v domovech seniorů a dalších zařízeních sociálních služeb – a zbývajících třicet připadá na spolupráci s policií: otevírání bytů, sebevraždy a podobně,“ uvedl jednatel.

S tím, že k dopravním nehodám ve středních Čechách – na rozdíl od jiných krajů – jezdí jeho koroneři minimálně. Ohledání obstarají lékaři záchranky, kteří už jsou na místě. Spolupráci se záchranáři si chvílí také v případech, kdy se „sejdou“ dvě úmrtí na protilehlých koncích kraje. A zkuste projet přes Prahu třeba v pátek odpoledne! „Snažíme se také pomáhat tehdy, pokud došlo k úmrtí na veřejném místě – aby čekání na koronera pozůstalé zbytečně nestresovalo,“ řekla Deníku Petra Effenbergerová z centrály záchranné služby.

S Tučkem se shoduje, že v případě úmrtí blízkého člověka nemusí rodina pátrat po kontaktu na koronera. Stačí zavolat na linku záchranářů 155. „Jejich dispečerky jsou školené a dokážou i po telefonu dobře rozpoznat, jestli má vyjet sanitka, nebo už je to práce pro nás,“ připomněl Tuček. Rodině se pak ozve dispečer koronerské služby sám: vysloví soustrast a informuje o předpokládaném příjezdu lékaře; bývá to do dvou až tří hodin.

Koroner pak na místě zajistí všechny povinné úkony, někdy nařídí i zdravotní pitvu – a vyplní všechny potřebné papíry. Bez lejstra pohřební služba nebožtíka neodveze. Doporučovat konkrétní pohřebáky sice nesmí – v případě potřeby ale může nabídnout přehled dostupných firem, z nichž si rodina sama vybere. Bývá to potřebné i v rodinách, kde úmrtí očekávali. Předem se takovéhle věci neřešily…

Kardinál Dominik Duka strávil dopoledne v jiřické věznici.
Kardinál Dominik Duka povzbudil vězně a pohladil lamu

Kdo zajišťuje prohlídky zemřelých
* Zdravotnická záchranná služba
- Prohlídku zesnulého zajistí v případě, je na místě lékař, který se předtím snažil o resuscitaci, jež nebyla úspěšná
- Přivolána může být i k jakémukoli nálezu těla člověka zemřelého mimo zdravotnické zařízení (třeba v Praze se tak děje ve všech případech)

* Praktický lékař
- Dostupný bývá jen v pracovních dnech – v pracovní době a v rámci návštěvní služby, navíc se soudí, že mívá tendenci pohlížet na věc optikou faktu, že ví, s čím pacienta léčil
- Kvůli časové náročnosti spojené s nutností nechat pacienty čekat praktici tuto službu zajišťují neradi

* Lékařská služba první pomoci
- Takzvaná pohotovost má zákonem danou možnost zajišťovat prohlídky v rámci své činnosti – toho se však nevyužívá
- Problém je v tom, že lékařská služba první pomoci je nyní nevýjezdová a služby se poskytují ambulantně

* Poskytovatel zdravotních služeb, který má uzavřenou smlouvu s příslušným krajem
- V České republice jde jen o společnost 1. koronerská, která kromě Středočeského kraje zajišťuje tyto služby také pro kraje Jihočeský, Královéhradecký, Moravskoslezský, Plzeňský, Ústecký a Zlínský
- Firma má v plánu rozšířit svou působnost i na ostatní kraje a vytvořit tak celorepublikovou síť

Zákon číslo 372/2011 Sb. o zdravotních službách nedovoluje vykonávat prohlídky nikomu dalšímu – list o prohlídce zemřelého už tedy nemůže vyplnit ani soudní lékař, pokud ho policie přizve na místo nálezu těla

Zdroj: David Tuček, jednatel společnosti 1. koronerská

Ilustrační foto
Peníze z krajských fondů nestačí pro stovky žadatelů