„Akce byla zaměřena na pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách, výskyt omamných a psychotropních látek, dodržování živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., dodržování předpisů požární bezpečnosti, se zaměřením na vyznačení únikových cest, zapojení elektřiny či vybavenost prodejen a ubytovacích zařízení ručními hasicími přístroji, případně jejich platné revize a dodržování zákona o sociálních službách č 108/2006 Sb.,“ vyjmenoval vedoucí oddělení Lubomír Vilímek.

K součinnosti si Obvodní oddělení Policie ČR v Čáslavi přizvalo útvar Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky Kutná Hora - pátrači, Městskou policii Čáslav, Živnostenský úřad Čáslav, Úřad práce Čáslav, oddělení prevence Hasičského záchranného sboru Kutná Hora, Kynologii Středočeského kraje se psem k vyhledávání drog, Krajskou hygienickou stanici Kutná Hora a Českou obchodní inspekci Praha.

„Polední kontrola byla zaměřena na zaměstnance stavby v obci Filipov. Ke zdejší kontrole byl přizván navíc i inspektorát Úřadu práce z Kutné Hory. Odpolední část byla zaměřena na dodržování BESIPu a parkování primárně ve městě Čáslav, v okolí obchodních domů, vlakových a autobusových nádraží, školských a zdravotnických zařízení,“ vyjmenoval Vilímek s tím, že byly zjištěny drobné nedostatky po jednotlivých liniích kontrolních orgánů státní správy a samosprávy.

Služební pes označil v jednom z pokojů nález podezřelé rostliny - sušiny, kterou majitel sám spontánně označil za marihuanu. V příkazním řízení mu byla uložena pokuta ve výši 500 korun.

V rámci BESIPu bylo zkontrolováno celkem 41 osob a 25 vozidel. Bylo uloženo celkem 12 pokut v příkazním řízení v částce 3 100 korun, vystaveno bylo 9 upozornění umístěnch za sklo vozidla, které bylo zaparkované nedovoleně dle BESIPu.

„Kontrolní akce (komplexní) nejen ubytovacích zařízení jsou prováděny ze strany Policie ČR v Čáslavi opakovaně a lze s jistotou počítat do budoucna s dalšími kontrolami,“ zakončil Vilímek.