V souvislosti s konaným fotbalovým utkáním v Čáslavi dne 27. září 2008 policie z vlastní iniciativy uskutečnila dopředu důkladně připravované bezpečnostní opatření k zajištění ochrany veřejného pořádku v místě konání akce i jeho okolí a ve městě samotném. Již od samotného počátku nebyla policie organizátory této akce nijak oslovena a požádána o spolupráci, stejně tak nebyl uveden ani datum konání fotbalového utkání, které se v posledních dnech změnilo. Policie ovšem na takovou změnu reagovala a tato nemohla nijak ohrozit plánované opatření.

Již v průběhu utkání bylo zcela zřejmé, že organizátoři tuto sportovní akci zcela podcenili a nevyčlenili a nezabezpečili potřebný počet pořadatelů a dalšího personálu k zajištění pokud možno bezproblémového průběhu. Tím spíše, že se jednalo a takové celky, u kterých byl předpoklad, zejména u pražského sportovního klubu, že někteří jejich fanoušci zcela jistě nepřispějí svým chováním k poklidnému průběhu utkání. Je bezesporu, a mnozí to zřejmě do současné doby zcela nepochopili, že se jedná o sportovně-kulturní akci v uzavřeném objektu a většina návštěvníků si sem přichází užít sportovní nadšení a není snahou policie za každým z nich stát, a budit tak zcela zbytečně represivní pocit. Pořadatelé mají věc plně ve svých rukou a jsou povinni učinit taková opatření, aby byl průběh utkání bezproblémový, a pokud nějaké potíže nastanou, musí je řešit svými prostředky. Až v případě, že je závažným způsobem narušován veřejný pořádek a pořadatelé již svými prostředky nejsou schopni celou věc zvládnout, mají možnost policii o spolupráci požádat.

V tomto případě však podcenili možná rizika ať již nasazením mnohem menšího počtu pořadatelů oproti slibovanému stavu, tak i v souvislosti s podáváním alkoholických nápojů návštěvníkům utkání. Na stadion byly vpouštěny již osoby v podnapilém stavu. Policie zaznamenala nalévání takzvaného tvrdého alkoholu v sektoru hostí. I to jistě hrálo svou negativní roli v závěrečném chování fanoušků. Ti pak opouštěli jim určený sektor. Zcela překvapení pořadatelé jim nebyli schopni v tomto jednání účinně zabránit, neboť, jak se zjistilo, v této době bylo před tribunou hostí asi jen sedm pořadatelů.

Policie se setkala i s případem, kdy hlavní pořadatel telefonicky žádal o nastoupení pořádkové jednotky, protože, jak sdělil, fanoušci prý házeli na hrací plochu kelímky a polévali pivem jednoho z rozhodčích. Jen těžko si lze představit, že takové, v tuto chvíli drobné excesy, které je nutno řešit pořadatelskou službou, bude policie hromadně řešit nastoupením pořádkové jednotky a použitím síly.

Když se z vlastní iniciativy ke konci utkání do věci vložila čáslavská městská policie a strážníci se snažili udržet vybíhající fanoušky hostujícího celku, přesun pořádkové jednotky na toto místo vyvolal v těchto fanoušcích horentní snahu se co nejdříve dostat opět na svá místa. Po celou dobu policie sledovala pohyb návštěvníků stadionu až do ulic města a fanoušky hostujícího fotbalového klubu doprovázeli až na vlakové nádraží, kdy vyčkali odjezdu vlaku. Policejní síly byly ke konci utkání operativně rozděleny tak, aby byl v co největší možné míře zajištěn veřejný pořádek a bezpečnost občanů ve městě.

Je možné konstatovat, že bezpečnostní opatření bylo více než účinné a zvládnuté, neboť v souvislosti s ním bylo zaznamenáno jen několik případů porušování veřejného pořádku a tyto byly řešeny v rámci přestupkového řízení. Celkem byly na policejní oddělení předvedeny čtyři osoby, z toho jedna k ověření totožnosti a tři pro neuposlechnutí výzvy veřejného činitele.

Do bezpečnostního opatření bylo celkem nasazeno 135 policistů, z toho 52 z Kutnohorska, 66 policistů z pořádkové jednotky, policejní psovodi a celkem 11 strážníků čáslavské městské policie. Opatření bylo ukončeno zmíněného dne v 21 hodin, ovšem vyčleněné policejní hlídky i nadále dohlížely v ulicích města na dodržování veřejného pořádku.

Daniel Votroubek, Vendulka Hanzlová