V době od 28. ledna do 4. února tam vypáčil dvířka skříňky u jednoho z hrobů, kde odcizil dva měděné obaly na urny. Další dva obaly odcizil na jiném místě.

Škoda, kterou tím způsobil, činí dvanáct a půl tisíce korun.