„Byla zaměřena nejen na kontrolu požívání alkoholických nápojů a hraní na výherních automatech ze strany nezletilých a mladistvých osob v restauračních zařízeních a hernách v centru města Čáslav, ale i na kontrolu natipovaných ubytovacích za〜řízení a cizinců,“ upřesnil zacílení akce policejní mluvčí Daniel Votroubek.

Spolupracovali také vojenští policisté

Akce se podle slov Daniela Votroubka zúčastnila celkem čtyřicítka aktérů - policisté z čáslavského obvodního oddělení, kriminalisté, strážníci Městské policie Čáslav, příslušníci cizinecké policie, hasiči, pracovníci městského úřadu se zaměřením na péči o dítě (OSPOD), živnostenského úřadu, psovodi vojenské policie z vojenského útvaru Tábor a policisté z preventivně informační skupiny Policie ČR Kutná Hora.

„Kontrolou prošlo celkem sedm objektů, z toho dvě ubytovny a pět restaurací a heren ve městě. Každý objekt byl pečlivě zkontrolován nejen uvedenými kontrolními složkami, ale i služebním psem na vyhledávání omamných a psychotropních látek (OPL), provedena byla kromě ubytovacích pokojů na ubytovnách i kontrola návštěvníků heren a pohostinství a jejich příručních zavazadel,“ uvedl policejní mluvčí. Služební pes však žádné drogy neodhalil, což je svým způsobem dobrá zpráva.

V průběhu opatření bylo zkontrolováno celkem osmdesát pět osob, z toho šestnáct cizinců, uložena jedna bloková pokuta ve výši tisíc korun za propadlou lékařskou prohlídku, řešeno na místě.

V hernách lapili dva mladé opilce

V hernách byly zjištěny dvě nedospělé osoby pod vlivem alkoholu, z nichž jedna měla 1,6 promile alkoholu v dechu. Alkohol jí prý podala její sestřenice. Ta za to dostala na místě blokovou pokutu, dále věc řeší „OSPOD“ Čáslav.

Řidiči šoférovali střízliví

Zhruba po čtyřech a půl hodině skončila kontrola objektů a policisté provedli uzávěru města Čáslav, při které kontrolovali řidiče, zda nepožili alkohol či jinou návykovou látku.

S takovým případem se nesetkali, za jiné přestupky uložili pět blokových pokut v celkové výši tisíc pět set korun.

Kontrolou ze strany živnostenského úřadu a hasičů byly v každé ze sedmi kontrolovaných provozoven zjištěny drobné nedostatky, přičemž byla provozovatelům poskytnuta lhůta pro jejich odstranění. Pokud by nebyly závady odstraněny, hrozilo by správní řízení.

„V poslední kontrolované nonstop restauraci - herně v Čáslavi hasiči neobjevili žádný požární hydrant, žádné povinné označení únikových východů a označení hlavních uzávěrů. Hlavní vypínač vody, elektrické energie a plynu, si musel kontrolující najít sám. U hlavního uzávěru plynu chyběla dokonce i páka pro případné zastavení plynu, například v případě požáru,“ přidal perličku na závěr policejní mluvčí Daniel Votroubek.

„Koordinace jednotlivých složek byla absolutně bezchybná, Živnostenský úřad Čáslav navíc zasluhuje zvláštní uznání a poděkování, neboť jeho pracovníci kromě této akce s policií spolupracovali i na nedávném objasnění série krádeží měděných kabelů u železniční trati, o čemž jsme veřejnost informovali,“ dodal Votroubek.