„Zajistili jsme nějaké rostliny, které v současné době procházejí expertizou. Množství zatím nebudeme specifikovat,“ konstatoval. Blíže se nevyjádřil ani k tomu, o činnost kolika osob se policisté v souvislosti s prověřovanou věcí zajímají.

Mluvčí zdůraznil, že nyní jsou zajištěné důkazy předmětem zkoumání. O dalším postupu v řešení případu včetně případné právní kvalifikace kriminalisté rozhodnou až podle výsledků znaleckých posudků, zaměřených právě na analýzy zkoumaného rostlinného materiálu.

Ilustrační foto.
Při domovních prohlídkách v Šebestěnicích hledali kriminalisté drogy

Je tedy zřejmé, že policie čeká na potvrzení, zda rostliny obsahovaly účinnou látku THC neboli delta-9-tetrahydrokanabinol – a pokud ano, v jakém množství. Obě informace jsou pro další postup v podobných případech zásadní. Platí totiž, že nyní „kytka“ jako „kytka“ – a odlišnosti, lidským okem nepostřehnutelné, mezi nimi mohou být zásadní.

Do doby, než bude prokázáno, co zajištěné rostliny obsahovaly, či neobsahovaly, se řešení věci dále neposune. Termín, kdy detektivové z takzvaného toxi týmu budou mít závěry laboratorního zkoumání k dispozici, nelze podle Truxových slov odhadnout: liší se to případ od případu a vliv má i aktuální vytížení odborných pracovišť a jednotlivých expertů. Není však výjimkou, že se na závěry znaleckého zkoumání čeká i měsíce.