Naši policisté řeší již několik případů těchto krádeží v průběhu měsíce listopadu i prosince. Najdou se i tací, kteří se rozhodnou zajít si do lesa pro vánoční stromeček. Samotnou krádež těchto stromků by si však měli dobře rozmyslet. Přinést si domů takový stromeček, by se jim nemuselo vůbec vyplatit. Vánoční atmosféru by totiž zcela jistě narušila nelibá vůně. Správa lesů a majitelé stromů jsou v tomto ohledu prozíraví a preventivně je ošetřují speciálním postřikem, který samotnému stromku nijak neublíží, avšak jeho odér je velice nepříjemný pro naše čichové smysly.

Policisté doporučují, aby vytěžené dřevo bylo z místa odvezeno v co nejkratší době. V místech, kde by mohlo ke krádežím docházet, je dobré umístit tzv. fotopasti. Ty se pak stávají velice cennou pomůckou při objasňování této trestné činnosti, kdy je možno na základě fotografií ztotožnit osobu samotného pachatele. Ten se svým jednáním dopouští trestného činu krádež, za který mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. V případě recidivy až tříletý.

Statistika Kutnohorsko:
Rok 2014 - krádež dřeva 24 případů, krádeže stromků 19 případů
Rok 2015 – krádež dřeva 11 případů, krádeže stromků 7 případů z toho 3 případy krádeží vánočních stromků
Rok 2016 – krádež dřeva 14 případů, krádeže stromků 5 případů, vánoční stromky 0
Rok 2017 – krádež dřeva 9 případů, krádež stromků 2 případy, vánoční stromky 0 (k 12. 12. 2017)