Toxi team má za úkol eliminovat činnost dealerů a výrobců drog s cílem snížit jejich dostupnost zejména pro mladou generaci. V rámci vedeného trestního řízení potom tyto osoby postihovat v souladu s platnými právními předpisy.