Nejenom dálnice a hlavní tahy se stávají místem, kde středočeská policie častěji provětrá své radary v rámci dohledu na dodržování nejvyšší povolené rychlosti. Soustřeďuje se i na další místa, ať už vyhodnocená jako nebezpečnější lokality – právě vysoká rychlost patří k nejčasnějším příčinám dopravních nehod se závažnými následky – nebo jde o silnice vybrané tematicky.

O prázdninách, a zvláště v souvislosti s očekávanými masivními návraty rekreantů z venkova do měst, to jsou různé dovolenkové a výletní oblasti včetně příjezdových tras. S počátkem září pak hlídky i s radary lze častěji očekávat v okolí škol…

Ilustrační foto.
Kdo se cítí mladý, auto nekupuje, ale sdílí, říká průzkum

Kde se nejspíš může měřit, se řidiči nemusejí jen dohadovat. Často jim to prozradí právě samotná policie – a nikoli jen v rámci dopravně bezpečnostní akce Speed Marathon, kdy jednou ročně předem zveřejní seznamy úseků a míst v celé republice vybraných právě k měření rychlosti. Středočeská policie nabízí upozornění průběžně během celého roku: kde se bude měřit; tady a teď. Na webu Bezpečného Středočeského kraje to dokonce dělí podle okresů.

Nechybějí ani detailnější plánky. Byť s upozorněním, že výčet to není vyčerpávající – a hlídky si na řidiče mohou „posvítit“ radarovým paprskem i jinde. Pro většinu okresů jsou sice nejnovější údaje z července, takže nemusí být jisté, zda ještě zůstávají aktuální – každopádně nezaškodí dodržování rychlosti si ohlídat.

Třeba na Benešovsku na silnicích II třídy: při průjezdu Jankovem, Městečkem a vesnicí Borovka. A například na Nymbursku jde nejen o hlavní tahy (Okřínek, Kounice), ale i silnici III. třídy v Kostelní Lhotě). Či dejme tomu Rakovnicko: Příčina, Nový Dům, Nesuchyně…

Z policejní dopravní akce ve Středočeském kraji zaměřené na rychlost.
OBRAZEM: Při měření rychlosti policisté trestali i telefonování či alkohol

Na stejném webu také středočeská policie průběžně informuje, kolik vybrala na pokutách za dopravní přestupky. Nikoli v rámci vyhodnocení aktuálně skončené velké dopravně bezpečnostní akce, ale přehledy nabízí pravidelně. Nejnovější údaje shrnují, jak řidiči museli sáhnout do peněženek v prvním srpnovém týdnu.

Tehdy dopravní policisté v celém kraji řešili 198 přestupků týkajících se rychlosti, za něž řidiči zaplatili celkem 146 300 Kč; v průměru tedy vychází, že takový běžný prohřešek vyšel na něco přes sedm stovek. Zjevně ale překročení rychlosti v obcích (s průměrem vycházejícím na 589 Kč v rámci jedné pokuty) byla méně závažná než v otevřené krajině (912 Kč). Překročení rychlosti o 30 km/h a více mimo obec zaznamenala středočeská policie v 19 případech.