Nejvýrazněji se na celkových počtech podílejí oblasti Kladenska (1452) a Mladoboleslavska (1153). Hodně skutků policisté evidují také v nejbližším okolí hlavního města – tam však podobu statistik ovlivňuje fakt, že okresy Praha-východ a Praha-západ jsou v rámci policejních struktur rozčleněny na územní odbory Praha-venkov: Jih (1073), Praha-venkov: Východ (783) a Praha-venkov: Západ (558). Naopak nejpříznivěji se z hlediska takzvaného nápadu trestné činnosti jeví Rakovnicko (403) a Kutnohorsko (438).

Jasnou převahu mají v rámci kraje skutky spadající pod takzvanou obecnou kriminalitu (kam patří především majetkové trestná činnost, ale i násilná či třeba mravnostní delikty). Zaznamenaných 7506 skutků představuje 72 procent z celkové kriminality v kraji za první pololetí. Meziroční nárůst dosahuje rovných 40. Naopak v kategorii hospodářské kriminality (jíž se rozumí vážné zločiny ekonomického charakteru) s 1055 případy došlo proti loňsku k poklesu o 118.

Násilných trestných činů všeho druhu policisté za prvních šest měsíců v kraji zaznamenali 725 – o 17 méně než před rokem. Také mravnostních činů, jichž evidují 157, je letos proti loňsku méně – a to o pět. Viditelně se snížil počet evidovaných případů spadajících do skupiny majetkové kriminality (4825, což ve srovnání s loňskými 5014 dělá rozdíl 189). Ubylo zvláště nahlášených krádeží vloupáním (1408; meziroční pokles o 149) ale i takzvaných krádežích prostých, při nichž pachatel něco sebere, aniž musel překonat překážku (2413; méně o 48).

Trestné činy evidované policií v prvním pololetí

- Benešov 637
- Beroun 731
- Kladno 1452
- Kolín 725
- Kutná Hora 438
- Mělník 881
- Mladá Boleslav 1153
- Nymburk 632
- Praha-venkov: Jih 1073
- Praha-venkov: Východ 783
- Praha-venkov: Západ 558
- Příbram 933
- Rakovník 403

Zdroj: Bezpečný Středočeský kraj; údaje podle územních odborů Policie ČR za leden – červen 2019