V úterý 12. února podle jejích slov dostala policie oznámení, že v obci Hvozdnice na Praze-západ zastavilo u nezletilé dívky auto s neznámým mužem, který ji měl lákat, aby k němu nastoupila. „Provedeným šetřením celého případu bylo zjištěno, že se toto tvrzení nezakládá na pravdě,“ konstatovala policistka Dětská.

Vymyšlené kriminální případy nejsou ojedinělé. Často k nim patří především vybájené loupeže, čímž snaží získat omluvenku od policie lidé, kteří peníze, elektroniku či něco dalšího ztratili, prohráli či o ně přišli jiným způsobem, ale třeba také jen nechtějí prozrazovat skutečný důvod svého zdržení, snaží se dělat zajímavými, či dokonce usilují o pojistný podvod. Poměrně úspěšně se však tyto báchorky daří odhalovat. Mnohdy k tomu přispějí i záběry kamerového systému, které policii prozradí, že se v udávaném čase nevyskytoval v okolí nikdo, kdo by připadal v úvahu jako pachatel – a někdy přiblíží i pohyb samotného oznamovatele tak, že je na první pohled patrné, že jím předkládané historka není věrohodná.