Starosta obce Jaroslav Douda potvrdil, že obviněnými osobami jsou dvě členky okrskové volební komise. Ty i přesto ve volební komisi znovu usednou příští sobotu, kdy se budou v obci v okrsku č. 1 konat nové volby. „Tyto členky v ní zůstanou, protože komise nebyla rozpuštěná. Já tím tak nemůžu udělat vůbec nic,“ uvedl Jaroslav Douda.

Podle Lenky Šibravové z kutnohorského městského úřadu přitom zapisovatele jmenuje a odvolává starosta. „Členy komisí delegují   zmocněnci volebních subjektů kandidujících v obci a ostatní do stanoveného počtu jmenuje starosta.  Členství v komisi se může člen vzdát sám, nebo jej musí odvolat zmocněnec , respektive u jmenovaných starosta,“ doplnila Šibravová.

Podle ní budou průběh voleb v obci kontrolovat činnost úředníci ze správního oddělení. „Další kontroly mohou provádět pracovníci krajského úřadu, Ministerstva vnitra a Českého statistického úřadu,“ uvedla Šibravová. Volby se v Chlístovicích uskuteční v sobotu 26. ledna od 7 do 22 hodin na obecním úřadě.

Podle Lenky Šibravové zůstaly kandidátní listiny stejné, u hlasovacího lístku došlo jen k úpravě věku kandidátů ke dni voleb. Výsledky lednového hlasování se sečtou s výsledky z okrsku č. 2, které zůstaly po říjnových volbách platné. Tam vyhrálo sdružení nezávislýžch kandidátů Rozvoj pro všechny vesnice s 47,5 procenty hlasů.

Okrsková volební komise má k dispozici metodiku krajského úřadu pro celý proces opakovaného hlasovaní a to i pro hlasování do přenosné volební schránky. V metodice se mimo jiné uvádí, že bez žádosti voliče nelze hlasovat do přenosné volební schránky či že počet úředních obálek a hlasovacích lístků má odpovídat počtu voličů, kteří si požádali o možnost hlasování do přenosné volební schránky.

Okrsková volební komise jako kolektivní orgán zároveň rozhodne, kteří dva členové budou vyslání s přenosnou volební schránkou. Po návratu do volební místnosti je třeba učinit záznam do výpisu ze stálého seznamu voličů, případně jeho dodatku.