„Vítací“ prvky byly v Čáslavi dva. První vítá návštěvníky Čáslavi při vjezdu do města od Havlíčkova Brodu již od roku 2014. Druhý byl později osazen na opačné straně města na Budíně, tedy při příjezdu od Kutné Hory. Jedná se o umělecky ztvárněné siluety všech významných čáslavských věží. Autory jsou čáslavský výtvarník a mozaikář František Tesař a zesnulý čáslavský architekt Zdeněk Jirout, výrobu realizoval umělecký kovář Ladislav Horák se spolupracovníky. Siluety byly vytvořeny odlišně, název města má různou formu, na jedné je umělecky ztvárněný městský znak. Jedná se tak o dva originály.

Siluety Čáslavi jsou umělecké artefakty, které vytvářejí genius loci, kouzlo místa, nejen pro turisty, ale především pro obyvatele krásného města Čáslavi. Nezbývá, než doufat, že po opravě, kterou město Čáslav zaplatí, se podobný vandalismus nebude opakovat.