V prosinci a na začátku ledna vedoucí Územního odboru Policie České republiky Blanka Matějů společně se svým zástupcem Radkem Zábrahou navštívili starosty jednotlivých obcí na Kutnohorsku.

V Čáslavi pozdravili starostu Jaromíra Strnada, ve Vrdech se setkali se starostou Antonínem Šindelářem a v Bílém Podolí se starostou Jiřím Desenským. V Uhlířských Janovicích byli přivítáni starostou Jiřím Buchtou a v Kácově starostkou Soňou Křenovou. Ve Zruči nad Sázavou je přivítal starosta Martin Hujer. V obci Zbraslavice pohovořili se zdejším starostou Ondřejem Havlovicem a v Červených Janovicích Miroslavem Ptáčkem.Nově zvolený starosta města Kutná Hora Ing. Josef Viktora přijal vedení na kutnohorské radnici společně se svým místostarostou Karlem Koubským u tohoto jednání byl přítomen také Ing. Václav Mareček ředitel Městské policie Kutná Hora.

Při těchto setkáních Blanka Matějů poskytla informace o bezpečnostní situaci v jednotlivých teritoriích a došlo i na jednotlivé připomínky a náměty, zejména pak poděkovali za dosavadní spolupráci a vstřícnost.

Závěrem setkání nechyběla vzájemná přání mnoha úspěchů v práci ale i osobním životě a hodně zdraví v nadcházejícím roce 2018.