Minimální mzda

Jako každý rok, i v roce 2024 se mění výše minimální mzdy. Dochází ke zvýšení o 1600 Kč na 18 900 Kč měsíčně a navýšení nejnižších úrovní tzv. zaručené mzdy pro 1., 2., 3. a 8. skupinu prací. Varianta úpravy nejnižších úrovní zaručené mzdy je o 1600 Kč v prvních třech skupinách a o 3200 Kč ve skupině 8.

Práce z domova, takzvaný home office

Firma a zaměstnanec nově musejí uzavřít smlouvu o práci z domova. Zákoník práce nestanoví náležitosti této dohody. Je na zaměstnavateli a zaměstnanci, aby obsah dohody o práci na dálku přizpůsobili svým potřebám.

close Deník / Průvodce rokem 2024 info Zdroj: Deník zoom_in Smlouva by měla obsahovala sjednané místo výkonu práce na dálku, případně i více takovýchto míst. Dále v ní může být upraven například způsob, jakým bude probíhat komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a jakým způsobem bude práce kontrolována, způsob rozvržení pracovní doby atd.

Zaměstnanci náleží i finanční náhrada za „užívání“ domova pro pracovní účely. Buďto na základě skutečných nákladů, které zaměstnanec firmě prokáže (fakturami za energie atp.), nebo hodinovým paušálem. Ten byl pro začátek stanoven na 4,60 koruny za každou započatou hodinu práce. Firma i zaměstnanec se též mohou dohodnout na tom, že žádná finanční náhrada za práci z domova nebude. 

Nastává velká změna pracovního práva. Některé novinky platí už od sklonku roku 2023, další od ledna 2024:

Práce z domova není nároková! A to ani u zákonem vymezené skupiny takzvaných pečujících zaměstnanců o dítě mladší 9 let nebo o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni závislosti II až IV. ani u těhotných zaměstnankyň. Pokud šéf těmto lidem home office neumožní, musím jim to ale písemně zdůvodnit.

Pokud firma se zaměstnancem neuzavře smlouvu o práci z domova, hrozí jí pokuta až 300 tisíc korun.

Úklidové práce v domácnostech od nového roku skočí do nejvyšší sazby DPH:

Novinkou je fakt, že Státní úřad inspekce práce může přijít zkontrolovat zaměstnance i přímo do jeho domova, kde vykonává práci. Inspektoři ale smějí vstoupit do obydlí jen se souhlasem zaměstnance.

Změny dohod o provedení práce

Vláda v rámci úspor vláda osekala i dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ). Lidé totiž řetězili i několik dohod v částkách do deseti tisíc korun, z nichž se neplatilo pojistné. Stát takto přicházel ročně až o čtyři miliardy korun.

Nově se všechny dohody budou evidovat a vzniknou dva limity pro placení sociálního pojistného. Nad tuto hodnotu se bude platit pojistné.

  • Pro dohodáře pracujícího pro jednoho zaměstnavatele bude limit 25 procent průměrné mzdy
  • Pro dohodáře pracující pro dvě a více firem bude limit 40 procent průměrné mzdy.

Práce na dohodu od ledna 2024:

| Video: Youtube

Od 1. ledna 2024 bude dohodářům automaticky vznikat právo na dovolenou, a to v podstatě za stejných podmínek jako je tomu u zaměstnanců v pracovním poměru. Stejně tak musí firma dohodářům rozvrhnout pracovní dobu.

Nově mají dohodáři také nárok na některé zákonné příplatky, které doposud příslušely jen zaměstnancům. Konkrétně jde o příplatek za práci ve svátek, pokud není dohodáři poskytnuto „placené“ náhradní volno za práci ve svátek, dále příplatky v minimální výši 10 procent průměrného výdělku za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a neděli.

Firmám se ale nová administrativa s DPP a DPČ nelíbí, jen tak možné, že někteří dohodáři si založí živnostenský list a pracovat budou jako OSVČ.