I proto se vedení školy a učitelé zaměřují na vytváření pozitivní atmosféry ve škole. Ta je dána především vztahy mezi žáky, učiteli a žáky, učiteli a rodiči, mezi zaměstnanci školy a v neposlední řadě i mezi školou a veřejností.

Na škole pracuje školní metodik prevence, který zpracovává každoročně plán akcí, doporučuje a navrhuje způsoby začlenění vhodných témat v rámci prevence do výuky.

Do konce roku tady toho žáci stihnou ještě hodně. V listopadu jsou naplánovány speciální dílničky pro předškoláky, beseda pro 9. Ročník s názvem Jeden svět na školách či školní kola různých olympiád.

V prosinci pak školu čeká den otevřených dveří, Mikulášská škola či vystoupení žáku v Domově seniorů. Žáci se ale mohou rovněž těšit na předvánoční kino a divadlo.

close Třída 1. A s paní učitelkou Mirkou Jílkovou. info Zdroj: Deník / Hana Kratochvílová zoom_in

Základní škola Masarykova v Čáslavi: třída 1.A s učitelkou Mirkou Jílkovou. Foto: DENÍK/Hana Kratochvílová

close Třída 1. B s paní učitelkou Soňou Njie Flegrovou. info Zdroj: Deník / Hana Kratochvílová zoom_in

Základní škola Masarykova v Čáslavi: třída 1.B s učitelkou Soňou Njie Flegrovou. Foto: DENÍK/Hana Kratochvílová

Příště představíme děti ze ZŠ Žehušice a ZŠ Zbýšov. V tištěném vydání Kutnohorského deníku ve středu 6. listopadu 2019.