Přejít tak významné mezníky v historii kutnohorského vzdělávacího ústavu bez povšimnutí samozřejmě není možné, součástí oslav obou jubileí byl také středeční průvod městem. Dobové kostýmy a transparenty provázely studenty a pedagogy od nové budovy, kde průvod začal společným fotografováním, až na Palackého náměstí.