Po smutečním aktu pro pozvané hosty byly generálovy ostatky převezeny na čáslavský hřbitov, kde proběhlo jejich veřejné slavnostní uložení do kolumbária. Po více než půlstoletí od generálova úmrtí tak bylo splněno jeho přání spočinout v rodné Čáslavi.

Repatriace ostatků generála Františka Moravce, se zúčastnili rodinní příslušníci z české i americké větve, zástupci Ministerstva obrany a Armády ČR, Parlamentu ČR, místní samosprávy a řady spolků a organizací.

Zdroj: Youtube

Generálova vnučka Anita Moravec Gard ve svém proslovu mimo jiné prohlásila: „Můj dědeček zastával myšlenku, že lidé chtějí a mají právo žít ve svobodě. Nyní přichází jako svobodný do svobodné České republiky. Byl by velmi potěšen, že dnes, padesát šest let po jeho smrti, si připomínáme, že musíme bránit naši zemi a naši svobodu. A musíme také pomáhat ostatním, kteří brání svou zemi a svou svobodu.“ V odpoledních hodinách se v čáslavském divadle konalo setkání rodiny a přátel.

Zdroj: Youtube

Poděkování patří Ministerstvu obrany ČR, v jehož gesci celá akce probíhala, Vojenskému zpravodajství, městu Čáslav a především generálové rodině, která o repatriaci požádala a náročnou akci zprocesovala. Zvláštní poděkování si zaslouží generálova praneteř Marta Šenkapounová. Spojení cesty ministryně obrany Jany Černochové do USA s převozem ostatků generála, hrdiny tří odbojů, je symbolické. Legendární šéf československé rozvědky a jeho dnešní nástupci mají totiž stejný cíl - ubránit naší vlast před agresí totalitních režimů.

Zdroj: Youtube

František Moravec se narodil 23. července 1895 v Čáslavi. Během první světové války bojoval v Rusku. Když padl do zajetí, přihlásil se do spojeneckého vojska. Poté bojoval na řecké, srbské, francouzské a italské frontě.

Z pietního ceremoniálu k převozu ostatků někdejšího velitele československé rozvědky Františka Moravce do rodné Čáslavi a jejich uložení v kolumbáriu na místním hřbitově.
Generál Moravec se vrátil do rodné Čáslavi. Ostatky přivezl vojenský speciál

V meziválečném období absolvoval Vysokou školu válečnou v Praze, poté nastoupil k Vojenskému zpravodajství. Před hitlerovskou okupací Československa unikl se skupinou důstojníků do Velké Británie. Tam se s Edvardem Benešem a dalšími vlastenci zapojil do zahraničního odboje.

Zdroj: Youtube

Po válce pokračoval ve vojenské kariéře, ovšem po nástupu komunistů byl propuštěn a odešel do německého exilu. Jeho činnost v Německu byla pokládána za tak nebezpečnou, že Státní bezpečnost plánovala jeho únos či dokonce vraždu. Přemístil se do USA, kde pracoval ve vojenské rozvědce jako poradce. Zde v roce 1966 při cestě do Pentagonu zemřel.

Zdroj: Youtube

Po roce 1989 prezident Václav Havel vrátil generálu Moravcovi hodnost a udělil mu nejvyšší státní vyznamenání in memoriam. Jeho jméno nese skupina speciálních sil Armády ČR. Vojenské zpravodajství uděluje čestnou medaili s jeho jménem k ocenění svých příslušníků. V rodné Čáslavi nese jeho jméno hlavní třída v centru města, byl jmenován čestným občanem města.

Zdroj: Youtube

Přání generála Františka Moravce spočinout v rodném městě bylo splněno. Motto vytesané na náhrobku v češtině a angličtině symbolizuje jeho životní postoj a je v dnešní době opět aktuální: „ Nikdy nesmíme vzdát spravedlivý boj pouze proto, že se situace zdá beznadějná - žádná moc na světě nemůže navždy zotročit lidského ducha.“