Skutečnost, že tento mezinárodní „svátek archeologů“ v Čáslavi pevně zakořenil, svědčí slova Jarmily Valentové z čáslavského muzea: „Dnešního archeologického dne se zúčastnilo více než šedesát dětí, máme z toho velkou radost!“

Pro děti bylo připraveno několik stanovišť, kde plnily úkoly spojené s archeologií. Cílem bylo přiblížit život pravěkých a středověkých obyvatel Čáslavska. Na prvním stanovišti děti detektorem kovů hledaly depot mincí, či jiných kovových pokladů, které následně rýčem vykopaly. Na dalším stanovišti se děti alespoň na chvilku staly staviteli katedrál a jako středověké puzzle si sestavily náhrobek krále Bořivoje. Také se proměnily v pravěké lovce a prakem, lukem či kuší si ulovily něco k snědku.

Zdroj: Youtube

Další stanoviště je proměnilo ve zručné šperkaře či šperkařky, vyrobily si například šamanský náhrdelník. Velký zájem byl o stanoviště nazvané „malý archeolog“. A není divu, vždyť skutečný archeolog Filip Velímský učil děti poznávat a datovat nejrůznější archeologické vykopávky. Na posledním stanovišti si děti vlastnoručně uválely a upekly placku, kterou dochutily medem, marmeládou, džemem nebo ořechy. Nutno přiznat, že mnozí tatínkové neodolali a za fandění dětí a maminek si také hrdě uváleli a upekli svoji placku. S tím ale bylo počítáno, „šéfka“ tohoto stanoviště Drahomíra Nováková z čáslavského muzea nám prozradila: „Těsto jsem zadělávala ze tří kil mouky!“

Zdroj: Youtube

Mezinárodní den archeologie je oslavou archeologie a nadšení z objevování. Probíhá každoročně třetí sobotu v říjnu po celém světě. Nabízí archeologický program a aktivity návštěvníkům každého věku, ale především dětem. Poprvé byl slaven v USA v roce 2011, rychle však pronikl do zahraničí a v roce 2014 se poprvé konal i v České republice.

Archeologickou akci, především pro děti, uspořádalo město Čáslav, Archeologický ústav Praha, Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“, Městské muzeum a knihovna Čáslav, Detektor centrála a Rodinné centrum Kopretina. Všem organizátorům, kteří se na úspěšném průběhu akce podíleli, patří poděkování. Edukativní, tedy výchovnou a současně zábavnou formou vytvářeli u dětí vztah k historii.

Do podzimních výlovů rybníků se zapojil i Kácov.
Do podzimních výlovů rybníků se zapojil i Kácov

Z vernisáže putovní výstavy o životním příběhu židovské dívky Anny Frankové na Základní škole Jana Palacha v Kutné Hoře.
Na 'Palachovce' zahájili putovní výstavu o židovské dívce Anně Frankové