„Zastávka u hřbitova už je v jednání. Přesný termín, odkdy bude sloužit veřejnosti, v tuto chvíli říct neumím, ale mělo by to být od května. Byl zadán požadavek na dopravce, kterým je Arriva Východní Čechy, aby změnil trasy linek č.1 a č. 6 tak, aby zajížděly ke hřbitovu. Nová zastávka by měla vzniknout na parkovišti před hřbitovem,“ uvedl Vít Šnajdr s tím, že ke hřbitovu budou zajíždět jen vybrané spoje daných linek.

Podle všeho tím ale rozšíření dopravní obslužnosti nekončí. „Máme spoustu požadavků. Zaznamenali jsme dotazy, proč neobsluhujeme Klimešku, evidujeme požadavky z osadního výboru Kaňk, v Malíně byly stížnosti, že není lokalita dostatečně obsloužená, připravujeme smlouvu s Hlízovem,“ nastínil další možnosti rozšíření autobusové dopravy Šnajdr.

Všemi těmito tématy by se měla zabývat právě nová pracovní skupina pro městskou hromadnou dopravu, kterou zřídila rada města. Pracovat bude ve složení Zdeněk Sedláček, Radim Fedorovič, Jaromír Ďoubal a Vít Šnajdr.

„Vzhledem k složité problematice a množícím se podnětům na rozšíření MHD bylo třeba ustanovit pracovní skupinu složenou z odborníků, která by se této problematice věnovala. Pracovní skupina bude řešit zejména návrhy na vznik nových linek, úpravy stávajících linek, obslužnost okrajových částí Kutné Hory a úpravy současných jízdních řádů,“ potvrdil Fedorovič.

Podle něj se skupina bude rovněž zabývat postupnou integrací Kutné Hory do Pražské a Středočeské integrované dopravy. „S tím souvisí možnost vyjadřovat se k jednání se současným dopravcem,“ doplnil Fedorovič.

Jako složité téma vidí problematiku MHD také Šnajdr. „Je to jednak spousta požadavků na obslužnost okrajových částí města, ale i současná vytíženost autobusů a jejich návaznost na vlaky. K tomu jsou to jednání s dopravcem a to je na jednoho člověka příliš. Proto jsme se rozhodli skupinu zřídit,“ vysvětlil.

Úkolem skupiny bude vytvořit systém městské dopravy, který by Kutnohořanům lépe vyhovoval než ten dosavadní.