„Odpoledne ve 13.52 hodin z Kutné Hory řidič nenabral děti vůbec, na zastávce zůstalo cca 30 až 40 dětí, které se potřebovaly dostat ze školy domů do Kolína, řidič je do autobusu nevzal (neměl už volné místo) a posilu nezavolal - neomluvil se, nic nevysvětlil a odjel. Děti musely volat rodičům, aby pro ně přijeli, nebo musely čekat na další spoj, a nestihly tak kroužky nebo přípoje na vlaky/autobusy,“ popsala rozhořčeně.

Dodala, že doporučila vedení dopravce, aby se šel na práci svých zaměstnanců podívat a přesvědčil se, jak děti z Kolína ráno jezdí do školy - to samé odpoledne při cestě zpět. „Nikdo dodnes nepřišel, nikdo neposlal adekvátní posilu. Doporučovala jsem poslat další autobusy na zastávku Kolín nemocnice. Co na tom dopravce nechápe? Do Kutné Hory jezdí více dětí než v předchozích letech, a proto je třeba více autobusů,“ řekl a požaduje sjednají okamžité nápravy.

„V 7.10 hodin ze zastávky Kolín nemocnice pojedou 2 harmoniky, nebo 4 běžné autobusy - pojedou včas - řidiči se budou chovat slušně (dejte jim odpovídající školení - jak na pravidla silničního provozu, tak na základy slušného chování k cestujícím) - nebudou každý den neurvale na děti křičet, aby se v autobuse posunuly, zmáčkly - když není kam - je prostě potřeba více autobusů. To samé odpoledne při cestě zpět v čase mezi 13. a 16. hodinou. Pokud na tom dopravce něco nechápe - běžte se z vedení společnosti laskavě na ty zastávky osobně podívat a zeptejte se přímo cestujících, jak jsou s vašimi službami spokojeni - budete se hodně divit, ale určitě se o své firmě dozvíte zajímavé novinky, o kterých evidentně nemáte ani nejmenší tušení,“ zlobí se.

Dopravci se ohrazují, že oni nejsou těmi, kdo tvoří jízdní řády ani těmi, kdo rozhoduje o počtu autobusů.„Na Kolínsku a Kutnohorsku jezdíme jako jeden z několika dopravců podle nových jízdní řádů po integraci linek do systému PID. Tento podnět, případně i jiné, předáváme k řešení společnosti IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje – pozn. red.), která projekt integrace na Kutnohorsku a Kolínsku připravovala,“ uvedl mluvčí společnosti Arriva Transport Česká republika Jan Holub.

Obdobně hovoří mluvčí Okresní autobusové dopravy Kolín (OAD) Miroslav Slaný. „Integrace přinesla mnoho pozitivních změn, ale i některé problémy. Změny jízdních řádů, které integraci doprovázely, jsou samostatnou kapitolou. Vždy když se mění jízdní řády, objevují se pak nějaké problémy, především ze začátku, než se vše doladí. Některým cestujícím změny vyhovují, některým naopak ne. Můžeme vidět třeba diskuse na sociálních sítích, kde si někteří cestující stěžují, jiní si změny naopak pochvalují, protože se pro ně zlepšila v jejich lokalitách dopravní obslužnost. Vždy nějaký čas trvá, než si vše sedne a doladí se to, a to právě i na základě podnětů cestujících, ale i nás jako autobusového dopravce,“ předeslal.

„Paní, jejíž stížnost jsme obdrželi a na kterou jsme ji odpověděli a situaci jsme jí vysvětlili, je poměrně dost rozhořčená a v tomto svém zápalu naštvanosti není úplně spravedlivá, možná by se dalo říci, že tak trochu i pláče na špatném hrobě. Je potřeba si v první řadě uvědomit, že jízdní řády nesestavuje dopravce, jak si paní mylně myslí. Jako dopravce si sami nemůžeme změnit časy odjezdů autobusů, ani rozhodnout o tom, kolik autobusů bude na které linky nasazeno,“ vysvětlil.

Zajištění dopravní obslužnosti a konkrétní linky si u OAD objednává a platí Středočeský kraj a jízdní řády tvoří IDSK, příspěvková organizace Středočeského kraje. „My jako autobusový dopravce pak musíme jezdit podle těchto jízdních řádů a nasadit na konkrétní linky takový kapacitní počet autobusů, který kraj, respektive IDSK určí,“ dodal Slaný.

Pokud jde konkrétně o linku mezi Kolínem a Kutnou Horou, v minulém roce na této lince jezdily tři autobusy. „IDSK ale usoudila, že by měl stačit pouze jeden kloubový autobus a dva zrušila. Hned na začátku školního roku, když začaly jezdit děti do školy, se ukázalo, že jeden autobus samozřejmě nestačí, že na zastávkách zůstává třeba 20 dětí. V tom má paní pravdu,“ potvrzuje.

V tuto chvíli by již podle jeho slov situace na této lince měla lepšit. „Iniciovali jsme změnu, spojili jsme se s IDSK a nabídli jsme, že máme jeden volný autobus, který můžeme na linku ihned nasadit. Již od pondělí 6. září, tedy hned v nejbližším možném termínu, jsme po vzájemné dohodě s IDSK linku posílili, přidali jsme další dvanáctimetrový posilový autobus,“ upřesnil.

Společnost IDSK si je podle slov mluvčího Oldřicha Buchetky vědoma nekomfortní situace, která zejména v ranních hodinách u těchto školních spojů nyní panuje. „Spolu s kolegy intenzivně pracujeme na tom, aby zde bylo cestování veřejnou dopravou v nejbližší době komfortní, a to jak pro studenty, tak i pro rodiče," uvedl s tím, že již nyní dochází k posílení některých školních spojů.

Ranní školní spoj z Kolína do Kutné Hory nově zajišťují dva autobusy, přibývá jeden spoj před sedmou hodinou ranní z Třech Dvorů do Kolína, v odpoledních hodinách pojedou nově dva školní spoje ze Zásmuk, jeden do Polních Voděrad a jeden do Drahobudic, ranní školní spoj z Peček do Poděbrad nově zajišťují dva autobusy apod.