Jan Mühlfeit je odpovědný za kontakty sevropskými státními úřady a tvůrci politiky, akademiky a jinými zájmovými sociálními skupinami vBruselu a vrámci členských států EU. Jeho úkolem je zajistit, aby společnost Microsoft nadále působila jako důvěryhodný, otevřený partner, který respektuje evropský program, přispívá kněmu a vytváří tím podmínky pro dlouhodobý růst, místní ekonomickou konkurenceschopnost, vznik nových pracovních míst a inovaci.

Na svých předchozích pozicích coby viceprezident pro veřejný sektor a naposledy jako viceprezident pro firemní a vládní strategii byl Jan Mühlfeit odpovědný za prosazování řešení Microsoftu určených pro organizace působící ve veřejném sektoru a za udržování vynikajících vztahů se zákazníky a průmyslovými partnery. Stál rovněž včele snahy Microsoftu konstruktivně podporovat politické cíle státních úřadů voblasti Evropy, Středního východu a Afriky, počínaje zaměstnaneckou a sociální problematikou a konče konkurenceschopností a ekonomickým růstem.

Mühlfeit vstoupil do Microsoftu vroce 1993 a během sedmi let působení včeských a slovenských provozních zastoupeních společnosti vedl řadu oddělení, včetně marketingového a odbytového oddělení. V roce 1998 byl Mühlfeit jmenován generálním manažerem Microsoftu pro Českou republiku. Navzdory ekonomicky náročnému prostředí dosáhl jeho tým pozoruhodných výsledků a Mühlfeit proslul svojí obětavou prací pro úspěch místních partnerů a zákazníků Microsoftu. Vroce 2000 se stal regionálním ředitelem Microsoftu pro východní Evropu a vroce 2002 byl povýšen na viceprezidenta. Pod jeho vedením zaznamenal Microsoft vtomto regionu výrazný rozmach, přičemž vněkolika zemích byla otevřena nová zastoupení. Vletech 2004 – 2005 byl Jan Mühlfeit rovněž členem mezinárodního výkonného výboru Microsoftu pro nově se rozvíjející trhy.

Mühlfeit se narodil vroce 1962 a vyrůstal vČeskoslovensku. Vroce 1986 úspěšně zakončil studium na Českém vysokém učení technickém voboru informační technologie a před svým vstupem do Microsoftu pracoval ve veřejném sektoru jako programátor a správce informačních systémů. Později se stal ředitelem pro mezinárodní prodej a marketing české softwarové společnosti Software602. Mühlfeit stále podporuje řadu charitativních projektů, mezi něž patří například „Počítače proti bariérám“, což je společná iniciativa Microsoftu Česká republika a českých nevládních organizací. Mühlfeit obdržel četná ocenění, znichž lze jmenovat cenu „Nejlepší manažer České republiky za rok 1999“ udělovanou českým premiérem a cenu „Český mozek“ udělovanou českým ministrem zahraničních věcí. Kromě toho byl třikrát jmenován českou IT osobností roku. Působí rovněž vdozorčí radě nadace Charta 77 a je členem představenstva European Academy of Business in Society (EABiS - Evropské akademie firem ve společnosti) a organizace Junior Achievement Young Enterprise Europe (JAYE – Úspěch mladých – Mladá podnikatelská Evropa).