Hledání možností, jak uspokojit rostoucí poptávku a přitom co nejméně poškozovat životní prostředí na Zemi, se pro mladé lidi může stát životním posláním.

Motivaci k volbě povolání v tomto oboru nabídla studentům Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Kutné Hoře, interaktivní přednáška „Energie – budoucnost lidstva“. Toto vzdělávací zařízení nabízí mimo jiné studium oborů, bez kterých se energetický průmysl neobejde. Besedu vedl inženýr Adam Kecek z Ústavu jaderného výzkumu (ÚJV) v Řeži.

Lektor představil energetické zdroje a jejich klady, zápory a možnosti využití, technická řešení výroby elektřiny i nevyřešený problém jejího skladování. Ten je výzvou i pro studenty. Množství elektřiny, vyrobené například ve větrných a slunečních elektrárnách, závisí na počasí a denní době. V elektrické síti ale musí být v každý okamžik jen tolik elektřiny, kolik v danou chvíli spotřebujeme.

Lukáš Linhart při pokusu s fotovoltaikou.Zdroj: Tomáš Hejl

Lukáš Linhart při pokusu s fotovoltaikou. Foto: Tomáš Hejl

Při nestabilních dodávkách se zvyšuje hrozba blackoutu. Abychom mohli kolísavou výrobu regulovat, je třeba najít nové způsoby skladování elektřiny ve velkém. Bezemisní jaderné energie se tento problém sice netýká, výzvou do budoucna je ale třeba hledání nových technologií recyklace radioaktivního vyhořelého paliva a budování podzemních úložišť.

Besedy jsou součástí osvětového programu, který běží na školách po celé České republice již osmnáctým rokem. Lektory přednášek jsou přední čeští odborníci na energetiku. Jedním z hlavních cílů těchto besed motivace dětí k volbě povolání v technickém oboru. Podle informace, zveřejněné Svazem průmyslu a dopravy ČR, chybí na českém pracovním trhu v technických profesích nejméně sto tisíc kvalifikovaných lidí.

Besedy je možno zdarma objednat na emailové adrese: info@hejlservis.cz.

Martina Drábková