Jedná se o pozemky v celkové výměře 1073 metrů čtverečních. „Pozemky byly převedeny obci v souladu se zákonem o pozemních komunikacích, neboť jeden pozemek je součástí místní komunikace třetí třídy a na třech pozemcích jsou umístěna tělesa místní komunikace čtvrté kategorie – tedy chodníky, které jsou ve vlastnictví obce. Převodem pozemků tak došlo ke sjednocení vlastnictví pozemků a povrchu komunikací,“ vysvětlila Eva Spálenská z oddělení komunikace ÚZSVM.

Podle ní tímto krokem úřad zároveň pomohl obci k uskutečnění jejího záměru s provedením stavby Bezpečně Bratčicemi. Projektová dokumentace řeší kromě chodníků také autobusové zastávky a veřejné osvětlení.

Stát získal pozemky jako veřejný statek po roce 1948.