„Platit se bude určitě, jen ještě musíme upřesnit, jakou formou,“ uvedl místostarosta Kutné hory Vít Šnajdr (Piráti). Dobroslav Vepřek z technického oddělení Městského úřadu Kutná Hora ale naznačil, že by se poplatek a parkování v centru města mělo vrátit k původnímu systému. Tedy desetikoruna za třicet minut stání a průjezd. Alespoň prozatím.

„Tříměsíční deregulace poplatku nic pozitivního nepřinesla. Nyní se tedy vrátíme dočasně k původnímu systému, což ale není konečné. Počkáme ještě na podněty z Osadního výboru Vnitřní město a také z dopravního generelu. Podle nich se pak systém parkování v centru města nastaví,“ uvedl Dobroslav Vepřek.

Vít Šnajdr už dříve uvedl, že ani on nebyl zastáncem varianty bezplatného parkování, spatřoval v něm však možnost, jak situaci, kdy se za parkování ve městě neplatí, vyhodnotit a do budoucna ji nějak uchopit. Osadní výbor Vnitřní město tuto aktivitu k oživení centra města ocenil, jako dlouhodobé řešení ji ale nevnímá.

„Pro rezidenty přichází v úvahu nastavit systém celoročního poplatku formou vjezdových a parkovacích karet. Případné poplatky by měly být stanoveny až po širší diskuzi s vedením města, osadním výborem a rezidenty. Co se nerezidentů týče, je v zájmu města a jeho občanů nabídnout inteligentní řešení tohoto tématu. Opět preferujeme širokou diskuzi," uvedla předsedkyně výboru Jana Buřičová.

To na sídlišti Šipší už v celkem třech lokalitách přišli se zajímavou novinkou v oblasti parkování. Spolek Khnet.info a společnost Smartiple uvedli do provozu nový systém poskytující přehled o obsazenosti parkovacích míst. Občané i návštěvníci města tak mají možnost snáze zaparkovat v oblastech, kde je tento systém nainstalován.

„Prozatím je systém zavedený v ulicích Opletalova, Havířská stezka a za Obchodním centrem Pasáž. Postupně bychom chtěli přidávat další lokality v rámci celého města,v současné době je jich připraveno k realizaci devět " uvedl Ladislav Šorčík ze Smartiple. Zajímavostí projektu je i forma financování formou sponzoringu a fundraisingu.

Nové řešení využívá k detekci obsazenosti parkovacích míst senzoru schopného sledovat určený prostor bez nutnosti dodatečných stavebních úprav. Na vhodné místo je umístěn senzor snímající zadanou oblast. V tomto prostoru jsou softwarově vymezena jednotlivá stání. Systém automaticky vyhodnotí, zda je na místě zaparkováno vozidlo či nikoliv a tuto skutečnost graficky zobrazí na plánku/mapě. Uživatel si pak na webových stránkách (a následně i v mobilní aplikaci) pouze otevře mapu sledovaného prostoru a na první pohled vidí zelenou barvou označená místa, na kterých je možno zaparkovat.