Ten ponese jméno Jakub Maria a odlit bude v květnu. „Přípravy na samotné odlití zvonu jsou v plném proudu. Dodavatelem zvonu je Petr Rudolf Manoušek, zvonař a restaurátor zvonů, který už připravil formu zvonu. Vlastní odlití proběhne 10. května 2017 ve zvonařské dílně v nizozemském Astenu, kde pan Manoušek své zvony odlévá od doby, kdy ničivé povodně totálně ochromily jeho dílnu na Zbraslavi,“ uvedla za Římskokatolickou farnost – arciděkanství Kutná Hora Julie Němcová. Odlitý zvon Jakub Maria bude slavnostně požehnán při oslavě svátku svatého Jakuba 23. července diecézním biskupem Mons. Janem Vokálem, poté bude vystaven ve Vlašském dvoře. Na věž kostela bude vyzdvižen historickým způsobem v sobotu 14. října a slavnostně se rozezvučí při děkovné bohoslužbě ve výročí posvěcení chrámu v neděli 15. října.

Veřejná sbírka však stále pokračuje. V květnu ji podpoří také bohatý program. Lidé se mohou těšit na koncert, výstavu či se zúčastnit mimořádné prohlídky ochozů chrámu sv. Barbory s nádherným výhledem na město.

Nedlouho po odlití zvonu, v úterý 16. května, bude po tradiční mši v kostele sv. Jana Nepomuckého v 17 hodin ve Spolkovém domě v Kutné Hoře zahájena výstava Kutnohorské zvony a zvonaři. Vernisáž začne v 18 hodin. Výstava seznámí návštěvníky s historií kutnohorských zvonařských dílen i s historií zvonů samotných. Kromě artefaktů a fotografií přímo z Kutné Hory budou vystaveny i exponáty z dílny Petra Rudolfa Manouška.

Sbírku Zvon pro Jakuba lze v průběhu května podpořit také zakoupením dárkového poukazu na mimořádný výstup na ochozy chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře, který se uskuteční o květnových sobotách a nedělích. Jedinečný koncert je pak připraven na sobotu 20. května, kdy Kutnohorský komorní orchestr připravil tradiční májový koncert. Uskuteční se v kostele Panny Marie na Náměti od 17 hodin. Do programu koncertu je zařazena i skladba, ve které zvon zazní! Květnové kulturní akce spojené se sbírkou Zvon pro Jakuba ukončí koncert v atriu Spolkového domu ve čtvrtek 25. května od 19 hodin. Pořadatel koncertu USPS Tyl si přizve na pomoc ženský pěvecký sbor Bubureza z Prahy. Na účtu veřejné sbírky Zvon pro Jakuba byla ke konci dubna částka 2,7 milionu korun.