Na místě přítomní policisté z obvodního oddělení Policie České republiky Zbraslavice prap. Tomáš Jirovský a prap. Petr Šafler přítomným dětem, ale i jejich „dospělému“ doprovodu, předvedli základní výstroj a výzbroj policisty a k nahlédnutí byla i služební vozidla Policie ČR. Děti z jejich rukou převzali i různé preventivně informační tiskoviny a aktivně se zapojovaly se svými otázkami a barvitými příběhy z vlastního života.

Přítomní dostali základní informace týkající se zabezpečení jejich osobní ochrany i ochrany jejich majetku a z profesionálního a upřímného přístupu policistů nebylo pochyb, že policista je opravdu „náš kamarád“. Akce byla výsledkem výborné spolupráce místních policistů se zdejšími zastupiteli a do dalších dní přinesla jistě pocit životního zážitku pro místní děti a ostatní účastníky dětského dne.