„Není zanedbatelná ani částka, kterou by vítězstvím obec získala na další zkrášlení a údržbu," uvedl také další z důvodů účasti Stanislav 
Pavlas, starosta Vlkanče.

Soutěž Vesnice roku je pravidelně vyhlašována od roku 1995 a jejím smyslem je nejen upozornit širokou veřejnost na důležitost venkova, ale 
i podnítit jeho obyvatele k aktivní účasti na jeho rozvoji.

Vlkaneč i Kácov nyní čekají návštěvu krajské hodnotitelské komise. Její členy budou zajímat koncepční dokumenty, společenský život či aktivity občanů. „Beru to jako příležitost, abychom si potvrdili, co děláme dobře, kde je třeba něco zlepšit," řekla starostka Kácova Soňa Křenová.

Obyvatelé obou obcí se podle slov starostů na jejich chodu a kulturním dění činorodě podílejí. „V místních spolcích jsou velice aktivní lidé a neustále vymýšlejí nové akce. 
V roce 2012 jich bylo třiašedesát," popsal Pavlas s poukazem na to, že počet akcí ve 
Vlkanči se stále zvyšuje. 

 Kromě toho se ve Vlkanči postarali například o výstavbu silnic určených ke sportovnímu vyžití obyvatel nebo o nové pouliční osvětlení.

Městečko 
v Posázaví

I Kácov má veřejnosti rozhodně co nabídnout. Leží v malebném údolí řeky Sázavy, má historický ráz, z významných kulturních památek lze jmenovat například zámek nebo unikátní sousoší Panny Marie a čtrnácti svatých na náměstí. Zároveň uvažuje vedení výhledově o postupné rekonstrukci muzea.

Na společenském životě se zde stejně jako ve Vlkanči podílí především místní spolky a sdružení. „Kromě kulturních akcí jsme loni zrekonstruovali hlavní přístupovou komunikaci, chodníky a také veřejné osvětlení. Nyní se dokončuje rekonstrukce kácovského náměstí," popsala další kroky vedoucí ke zvelebení městečka starostka Soňa Křenová.

Nováčci a „mazáci"

Zatímco Kácov se účastní tohoto klání poprvé, Vlkaneč není v soutěži rozhodně žádným nováčkem. „Zúčastňujeme se pravidelně od roku 2007 a zaznamenali nejeden úspěch. Loni se nám podařilo například získat ocenění Modrá stuha, což je jakési nepsané, ale uznávané druhé místo v soutěži," sdělil starosta obce.
Záměr Kácova přihlásit se do soutěže se objevil podle slov starostky Soni Křenové již loni. „Nakonec jsme naši účast odložili až na letošní rok, a to proto, že v tu dobu zrovna v centru probíhala rekonstrukce," vysvětlila časový odklad účasti Kácova v soutěži starostka.

Vítězství = prestiž

A co by pro obě obce případné vítězství znamenalo?
„Pro mě osobně by to bylo ocenění mé práce a důkaz, že to, co dělám, je správné. Pro obec to znamená především prestiž, díky které se tu některým lidem zalíbí natolik, že se u nás rozhodnou žít," vyjádřil svůj názor starosta Vlkanče Stanislav Pavlas.

Soňa Křenová by případné vítězství vnímala jako ukázku dobré práce místních občanů. „Viděli by tak, že někdo jiný ocenil jejich námahu a že práci dělají dobře. Zároveň by to pro ně byla výzva, aby v dobrovolnické aktivitě pokračovali a snažili se obec dále rozvíjet," vysvětlila starostka.
Vítěz bude znám 14. září, kdy se uskuteční slavnostní vyhlášení v Luhačovicích.

Soutěž Vesnice roku v kostce

vyhlašována pravidelně už od roku 1995

VYHLAŠOVATEL:
- dnes Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

CÍL:
- podtrhnutí důležitosti venkova
- podnícení jeho obyvatel k aktivní účasti na rozvoji svého domova
- vyzdvižení aktivity obcí

ORGANIZACE:
- 2 kola: krajské – z něj vždy jedna obec za jeden kraj postupuje do celostátního

PODMÍNKY SOUTĚŽE:
- přihlásit se mohou obce vesnického charakteru (včetně statutu města a městyse), které mají maximálně 6200 obyvatel
- obce musí mít zpracovaný dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo rozvoje svého územního obvodu

OCENĚNÍ V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH:
- vítěz kraje a postup do celorepublikového finále = zlatá stuha
- společenský život = modrá stuha
- činnost mládeže = bílá stuha
- péče o zeleň a životní prostředí = zelená stuha
- spolupráce obce a zemědělského subjektu = oranžová stuha

VESNICE ROKU LETOS:
- přihlášeno 273 obcí
- vítěz bude vyhlášen 14. září 2013 v Luhačovicích