Podle Jaroslava Knopfa, zástupce firmy Allium.cz, jenž o výstavbě posklizňové linky vyjednává, však nejsou důvodem protesty občanského sdružení Životní prostředí – Bratčice ani ostatních místních spolků, nesouhlas obce ani negativní stanovisko České inspekce životního prostředí. Příčina je prý zcela jiná. „Od záměru se neustoupilo. Pouze jsme jej pozastavili a důvodem je naše ekonomická situace související se stavem, v němž se nachází ekonomika celostátní,“ sdělil Knopf.

Lidé z Bratčic považují přesto současný stav za definitivní a věří, že linka v obci už nikdy stát nebude. Myslí si to i Monika Kozohorská, předsedkyně výše uvedeného občanského sdružení, jež vzniklo právě za účelem zabránit výstavbě linky. Podle ní se firma Allium.cz včas neodvolala proti zamítavému rozhodnutí Městského úřadu v Čáslavi. „Tím pádem by její záměr měl být ukončen,“ domnívá se Kozohorská.

„Není pravda, že bychom se nestihli odvolat. Pouze jsme v daném termínu nepodali znovu podklady pro třetí kolo EIA (zjištění vlivu stavby na životní prostředí, pozn. red.),“ odmítl však uvedenou interpretaci Jaroslav Knopf. A proč musela firma zmíněné doklady podávat znovu? „Poprvé jsme nedodali stanovisko na základě životního prostředí. Protože jsme to nestihli napravit ve stanovené lhůtě, byly nám vráceny všechny dokumenty. Nyní bychom tedy měli podat všechno znova,“ vysvětlil Knopf, podle jehož slov je zmíněné řízení na úrovni hodnocení dopadů jaderné elektrárny.

Kutnohorský deník se pokusil získat též stanovisko starosty Bratčic Jiřího Uhlíře. Ten nám však v průběhu včerejšího dne nezvedal telefony.