Za přítomnosti pozvaných hostů, občanů a zástupců obce došli k místu ve slavnostní průvodu členové sboru dobrovolných hasičů s věnci k uctění padlých vojáků. Celý akt byl pojat jako krátká mše za účasti hodnostářů římskokatolické církve ze Žlebů a z Čáslavi.

Poté se slova ujal starosta obce Jiří Uhlíř a informoval přítomné, kteří se i díky nepřízni počasí zúčastnili, o historii a důvodu vzniku tohoto místa. "Díky vzniku pietního parku došlo i k výsadbě nové zeleně, k opravě celé zdi, dále se podařilo zrekonstruovat márnici, vybudovat parkovací prostory před hřbitovem a instalovat lavičky pro posezení," poznamenal Uhlíř.

Poté kněží celé místo vysvětili nejen u hřbitova, ale i u kapličky vzdálené asi 150 metrů.

Celý projekt byl spolufinancován z evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Hřbitov

Nynější hřbitov je 101 let starý, došlo k jeho obnově a následné opravě. Již dříve toto místo bylo pohřebištěm císařských vojsk, však dodnes na katastrálních mapách je toto místo označené na „německém krchově“. "Jen díky starým kronikám a mapám víme, že zde odpočívají nejen naši spoluobčané, které si mnohé pamatujeme a sami jsme je pohřbívali, ale i neznámí bojovníci z cizích zemí, které nebyl v té době čas ani síla je řádně pohřbít. Proto na ně nyní zde na místě pietního parku první bitvy třicetileté války vzpomínáme a společně jsme jim vystavili symbolické hroby – pomníky ve tvaru kříže na čtyřech místech hřbitovní zdi, aby na ně současná ani ta budoucí generace nezapomněla," upřesnil bratčický starosta Jiří Uhlíř.

Výklenková kaplička Panny Marie

Nachází se přibližně 150 metrů od hřbitova směrem k Potěhám. V rámci projektu došlo k její opravě jako symbolu první bitvy třicetileté války ze září roku 1618. Kaplička prošla celkovou rekonstrukcí, je zhruba 250 let stará a stojí v místě ležení císařských vojsk.

Park

Pietní park tvoří vnější část hřbitova. Na zdech jsou umístěny již zmiňované dřevěné kříže. Dále v průčelí se nacházejí dvě tabule, jedna s turistickou mapou obce a okolí a základními geografickými informace o obci a se stručným popisem obce. Na druhé je historie bitvy společně s mapou, jak císařská vojska postupovala. Text je čerpán ze Sokolské kroniky obce Bratčice sepsané Ludvíkem Novotným ze dne 7. března 1931.

Klára Kuperová