Nyní už mají členové čáslavské jednotky dobrovolných hasičů podepsány členské smlouvy, rozdělené funkce i hasičskou zbrojnici. Ta je připravena ve dvoře budovy městského úřadu, kde působil Hasičský záchranný sbor Čáslav předtím, než se přestěhoval do nového objektu ve Vrchovské ulici.

Vedení města také prostřednictvím webových stránek uvedlo, že v průběhu setkání se členy nově vznikající jednotky došlo i k projednání nákupu ochranných prostředků a cisterny. Další jednání se uskuteční koncem února po lékařských prohlídkách členů. Odborná příprava velitelů a strojníků, a celkové proškolení celého týmu začne v dubnu.