První písemná zmínka o škole v Ratajích nad Sázavou pochází již z roku 1656. V té době Rataje nad Sázavou patřily Františku Vilémovi z Talmberka. Dle dochovaných zpráv škola stávala v blízkosti ratajského zámku. Kdo tehdy školu financoval není úplně jasné a v historických pramenech o tom zmínka také není. Další informace o škole jsou až z roku 1835. V té době se rozhodl Jan z Lichtensteinu, že zafinancuje postavení nové školy. Ta nakonec sloužila svému účelu až do roku 1914 a nacházela se na místě dnešní školní budovy číslo 11.

Roku 1913 se obecní zastupitelstvo rozhodlo o stavbě nové školní budovy na místě školy stávající. Plány zpracoval stavitel Antonín Kozák. Náklady se zavázal uhradit Jan II. z Lichtensteinu ovšem světová válka stavbu přerušila. Škola byla dokončena po válce na náklady obce. První žáky škola přivítala v roce 1919.

Škola fungovala dlouhé roky a v roce 1936 byla k ní v Ratajích nad Sázavou zřízena ještě Újezdní škola měšťanská v budově zámku. Tam se z původní budovy přemístil druhý stupeň, který tam sídlil až do svého zrušení. Již tehdy se hovořilo o stavbě nové budovy v bývalých Panských zahradách. K tomu se ale nikdy nedošlo.

Po roce 1948 prošla zdejší škola mnoha proměnami. Nic se ale nezměnilo na tom, že do školy v Ratajích dojížděly děti i z Ledečka. Ještě před začátkem nového tisíciletí ale škola začala mít velké problémy s počtem dětí. Kvůli tomu byla v roce 2005 uzavřena. od té doby již škola svému původnímu účelu neslouží.

Využití školy

I tak ale pro ní městys Rataje nad Sázavou našel využití. „V současné době zde sídlí mateřská škola, místní knihovna a také jsou v budově kanceláře obecního úřadu," řekl starosta Rataj nad Sázavou Luboš Kubát

Bývalá škola v Ratajích je krásnou budovou. Toho všimli také filmaři. Ti zde natočili seriál Škola Na Výsluní. Rataje se k tomu dostaly úplně náhodou, což potvrzuje i starosta. „Štáb české televize hledal dobrou lokalitu, kde by se mohlo natáčet. Přijeli k nám, budova školy se jim moc líbila a chtěli udělat natáčení. My jsme s tím samozřejmě souhlasili," řekl. Natáčení proběhlo už v době, kdy tam byla pouze mateřská škola. „Takže to žádným způsobem neovlivnilo chod školky, knihovny ani úřadu," zavzpomínal Kubát.

Oprava střechy

Kvůli tomu, že budova školy je dále využívaná, musí v ní probíhat i udržování a opravy. Jedna z největších se konala před pěti lety. „Dělala se rekonstrukce střechy. Celá západní strana střechy je opravená, protože byla již ve špatném stavu a do budovy zatékalo," popsal starosta. Také ale doplnil, že pro budovu mají Rataje vypracovaný projekt. „Chtěli bychom udělat přístavbu sociálního zařízení pro mateřskou školu. Bohužel ale záměr stojí na dotaci. Žádali jsme o ní již čtyřikrát a ani jednou nám nebylo vyhověno. Budeme to ale zkoušet dále," poznamenal Kubát. Projekt také počítá s využitím stávajícího sociálního zařízení. Městys by z toho chtěl vybudovat šatnu. Kdy se ale tento projekt uskuteční, zatím není jisté.

Budova bývalé školy v Ratajích nad Sázavou je jednou z těch šťastných, které našly své využití i pro ukončení své činnosti. Dokonce se mohou Rataje pochlubit i tím, že v budově už nejsou další volné kapacity. „Budova je plně využitá, máme v ní i větší zasedací místnost, která slouží pro různé potřeby. Určitě jsme rádi, že jsme pro ní našli využití, byla by škoda, aby chátrala," dodal starosta.