A nezahálely ani Řehákovy společnosti Medistyl a Medistyl Pharma. Podle vyjádření jejich právního zástupce Vítězslava Květenského byly v posledních měsících podány na město Kutná Hora a Nemocnici Kutná Hora asi čtyři žaloby o celkovou částku ve výši přibližně jedenáct milionů korun.

Jak vyplývá z úterního usnesení zastupitelstva, podezřívají kutnohorští politici Řeháka z trestného činu podvodu. „Koupil společnost Nemocnice Kutná Hora s.r.o., přestože věděl, že to zákon nepřipouští. Následně zrušil dětské a porodnické oddělení nemocnice, rozšířil oddělení LDN a provedl další kroky v rozporu s uzavřenou smlouvou,“ říká mimo jiné zastupiteli schválený text. Svým jednáním měl Řehák údajně způsobit městskému rozpočtu újmu ve výši pěti milionů korun.

„Myslím si, že je na místě posoudit v trestním řízení, zda došlo k podvodu na městě nebo ne,“ zdůvodňoval svou iniciativu zastupitel Jan Janoušek. Apeloval přitom na samosprávu, aby bylo trestní oznámení podáno co nejrychleji, a bývalý ředitel nemocnice již nestihl majetek společnosti převést na jiné subjekty.

To byl podle všeho také jeden z důvodů, proč zastupitelé nevyčkali na závěr auditu, který měl hospodaření soukromého provozovatele ve zdravotnickém zařízení důkladně prošetřit. Dopis s trestním oznámením poputuje tudíž hned v nejbližších dnech na adresu Policie České republiky.

Podle slov starosty města Ivo Šalátka kutnohorští politici nyní mohou vývoj v dané kauze sledovat s o něco lehčím svědomím. „Není to nic proti ničemu a město ukázalo, že pokud budou nějaké pochybnosti, tak bude postupovat vůči firmě Medistyl poměrně striktně,“ dodal Šalátek.

Vyjádření Jaroslava Řeháka prostřednictvím jeho právního zástupce k výrokům zastupitelů:

Kupní smlouvu na Nemocnici Kutná Hora s.r.o. připravovali právníci Města Kutná Hora. Na její neplatnost upozornil MEDISTYL okamžitě jak to zjistil. JUDr. Sobotka, který smlouvu připravoval se omluvil radě, zastupitelstvu i občanům Kutné Hory (Kutnohorské listy květen 2009).

Doktor Řehák nezrušil dětské oddělení a porodnici. O tom, že v nemocnici nebudou pokračovat oddělení Dětské lékařství, Neonatologie, Gynekologie a porodnictví, věděla Nemocnice Kutná Hora minimálně od ledna 2007 na základě dopisu tehdejšího ministra zdravotnictví Julínka. V příloze tohoto dopisu, kterým bylo stanovisko Ministerstva zdravotnictví, nebylo zdravotním pojišťovnám doporučeno uzavřít smlouvy na poskytování ústavní zdravotní péče na zmíněné odbornosti. V říjnu 2007 např. Zdravotní pojišťovna MVČR s účinností od 1.1.2008 navrhla ukončit spolupráci v odbornostech Gynekologie a porodnictví, Dětské lékařství a Neonatologie. Pouze maximálním úsilím nového vedení nemocnice, které nastoupilo až v prosinci 2007, se podařilo udržet celý počet všech dosavadních lůžek, která měla být kompletně zrušena, zachovat oddělení Gynekologie, dokonce zvýšit počet lůžek na tomto oddělení, další lůžka převést na Chirurgii, Internu, Mezioborovou jednotku intenzivní péče a Léčebnu dlouhodobě nemocných. Gynekologie se současným primářem MUDr. Havlíkem je dnes nejlépe prosperujícím oddělením nemocnice.

Kompletní informace o dění v kutnohorské nemocnici nabízí rubrika Související články.