Že přijde o miliony korun z městského rozpočtu, akut〜ně hrozí čáslavské radnici. Podle novely zákona o odpadech, připravované s účinností od 1. ledna 2009, totiž finanční výtěžek z poplatků za tunu odpadu uloženého na místní skládku, poputuje nikoli do kasy města jako dosud, ale stane se příjmem Středočeského kraje.

„Podle novely by nám mělo zůstat pouze dvacet procent z této částky. V současné době jde přitom o zhruba dvaadvacetimilionovou položku městské〜ho rozpočtu. Tyto peníze jdou z velké části na investiční akce v Čáslavi. Nyní by nám z toho zbylo čtyři až pět milionů,“ varoval místostarosta města Jaromír Strnad.

Vedení radnice zastává názor, že vládní rozhodnutí není právě fér. „Jedná se o změnu pravidel v průběhu hry,“ domnívá se Strnad.
A co je příčinou tohoto rozhodnutí? Podle místostarosty jde o záchrannou brzdu, za kte〜rou zatáhl stát, jemuž se nedaří plnit požadavky Evropské unie na ochranu životního prostředí. Za odebráním výtěž〜ku z poplatků městu stojí podle něj z velké části potřeba uhradit pokuty, udělené České republice právě ze strany Evropské unie.

 

Spojí se s ostatními městy v republice?

Podobně jako Čáslav by bylo postiženo dalších zhruba dvě stě měst v celé České republice. „Kdyby se podařilo vyvinout nějakou společnou iniciativu, nebylo by to určitě na škodu,“ zamyslel se nahlas Jaromír Strnad.