Příspěvek, který synagoga získala v letošním roce, činí zhruba 150 tisíc korun. Skládá se z dotace ministerstva kultury, kraje a příspěvku samotné židovské obce. Jak Mojmír Malý dodal, v poměru s uvedenou osmimilionovou částkou je to žalostně málo.

Z prací, které se za uvedenou částku přesto letos na synagoze vykonají, lze jmenovat například dokončení rapase oken v čelní zdi synagogy a vztyčení věžiček v rozích balustrád na postranních terasách. „Tyto věžičky jsou již kompletně rekonstruované. Leží však na podlaze synagogy a je třeba je teprve umístit tam, kam patří,“ dodal Malý.

Na řadu rekonstrukčních prací, na něm má tak nedojde ani letos. Opravy se nedočká například podlaha synagogy, která má být podle zpracovaného projektu složena z kamene a dřeva, nebo boční fasáda stavby.