Kromě tradičních komisí zřizovaných radou města ještě vzniknou takzvané pracovní skupiny, které ale formální status rady města mít nebudou. Zájemci, kteří se chtějí do některého z týmů zapojit, se mohou hlásit do 13. ledna 2019.

Dosavadním členům výborů a komisí skončil s volbami jejich původní mandát a nyní je potřeba jejich chod obnovit. „Cílem oslovení veřejnosti bylo dát rovnou šanci k nominaci nejen zvoleným politickým subjektům a dosavadním členům komisí, ale i dalším občanům města, kteří jsou ochotni pro město dobrovolně, a většinou také bez nároku na honorář, pracovat. Od zapojení širší veřejnosti si slibujeme větší škálu nápadů a zužitkování různorodých zkušeností, které podpoří rozhodování vedení,“ uvedl mluvčí čáslavské radnice a radní Filip Velímský.

Mezi komisemi zmizela dosavadní komise pro nakládání s odpady, jejíž činnost, spočívající hlavně ve zprostředkování informací od provozovatele místní skládky směrem k veřejnosti by měl převzít přímo městský úřad a jeho Odbor životního prostředí. V seznamu také není uvedena komise pro projednávání přestupků, protože tuto činnost na odborné úrovni pokryje městský úřad.

Naproti tomu vznikne komise Nakládání s nemovitým majetkem města. „Úkolem komise nakládání s nemovitým majetkem města je, stejně jako v případě ostatních komisí, především spolupráce s příslušným odborem městského úřadu, v tomto případě s Odborem správy majetku. Cílem je získat názor veřejnosti ve věcech týkajících se pronájmu či prodeje nemovitého majetku v majetku města,“ vysvětlil Velímský.

Pracovní skupiny

Pracovní skupina je neformální ekvivalent komise, se stejnou pracovní náplní, ale bez formálního jmenování radou města, což mimo jiné umožní flexibilnější personální obsazení v závislosti na aktuálně řešených tématech. Vznikne tak kupříkladu pracovní skupina s názvem Otevřenost, informovanost a zapojení obyvatel.

„Obecné cíle této pracovní skupiny jsou patrné z jejího názvu: jde o otevírání úřadu obyvatelům, zvyšování míry jejich informovanosti a zapojení do aktivit města. Konkrétněji by se mělo jednat o vytváření podnětů ke zvyšování kvality městského webu, nejen co do informací na něm uvedených, ale také z hlediska uživatelských funkcionalit, o přípravu zavedení mobilní aplikace pro obyvatele, která usnadní každodenní obousměrnou komunikaci mezi obyvateli a městem,“ popsal hlavní zaměření Filip Velímský.

Zároveň zdůraznil, že přestože je tato pracovní skupina ve stadiu zárodku, již má určité výsledky - rychlou přípravu interaktivní vizualizace návrhu městského rozpočtu na rok 2019, nápad na zavedení harmonogramu svozu tříděného odpadu na rok 2019 formou Google kalendáře, který si občané mohou připojit do svých telefonů nebo úspěšné podání podnětu k tomu, aby aktuální dopravní uzavírky ve městě byly krom těžko srozumitelných vyhlášek komunikovány také řečí běžné populace.

Spolupráce s armádou

Vzniknout má ale rovněž pracovní skupina pro Spolupráci s armádou ČR, která reaguje na specifikum města Čáslavi spočívající nejen v jeho minulosti dlouholetého posádkového města, ale i v existujícím soužití s leteckou základnou.

„Ta patří mezi největší zaměstnavatele v regionu, takže dřívější i současní příslušníci AČR tvoří v současnosti významnou a současně i společensky velmi aktivní část obyvatel Čáslavi. Město je na svoji roli partnera AČR hrdé a chce proto i do budoucna vzájemné kontakty udržovat a rozvíjet a využít je, zejména pro společnou propagaci, například tvorbu společných výstavních projektů,“ uvedl Velímský.