„Máme zpracovaný projekt na revitalizaci, který se týká dvanácti míst v našem městě. Připravovali jsme ho poslední dva roky," řekl starosta Čáslavi Jaromír Strnad. Tento projekt bude podkladem pro další žádost o dotaci. Na tvorbě projektu spolupracoval i dendrolog Václav Bažant, který je pedagogem lesnické a dřevařské fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Také je mimo jiné i autorem revitalizace zámeckého parku ve Zruči nad Sázavou.

Pokud by město v tomto roce žádost o dotaci podalo a ta byla vyřízena kladně, tak by rozsáhlá úprava proběhla v roce 2017. I v opačném případě by město k revitalizaci přistoupilo. Probíhala by však postupně a výsadba zeleně by se rozdělila do několika let.

Revitalizace obsáhne 12 městských lokalit, mezi nimi například i areál sídliště v Žitenické ulici. Tam po vzniku sídliště vysázeli dřeviny samotní obyvatelé. V současné době jsou však kvůli nim některá místa zastíněná.

Aby se se zamýšleným projektem detailně seznámili zastupitelé i veřejnost, proběhne v pondělí 14. března mimořádné zasedání, na kterém bude přítomný i Václav Bažant, který pomocí prezentace tento revitalizační projekt představí. Zasedání se bude konat od 17 hodin jako vždy na Nové scéně Dusíkova divadla.

Zatím poslední zásah do zeleně v Čáslavi se uskutečnil na konci roku 2015, kdy proběhla dosadba dřevin. V listopadu a prosinci došlo k vysázení stromů a keřů v oblasti sídliště v ulici Jeníkovská. Sídliště bylo doplněno o jedenáct tújí, které rostou do výšky 3,5 až 4,5 metrů. U bývalého pivovaru byly v Čáslavi vysázeny dva pomalu rostoucí keře. Jedná se o ptačí zob. U kruhového objezdu vedle autobusového nádraží bylo vysázeno deset kusů drobného, opadavého keře. Zde se jedná o mochnu křovitou. Náklady na tuto výsadbu vyšly přibližně na čtyři tisíce korun. V lokalitě Koželuhy přibylo šest tújí a Na náměstí Jana Žižky z Trocnova byl poté u parkoviště ve spodní části zasazen jeden habr.