Modernizace se dotkne nejvíce lokality Čeplov. Dále také vnitrobloku na sídlišti Těsnohlídkova, ale i ulic Bedřicha Smetany, Družstevní, Fibichovy, 28. října, a také Nazaretu. Obyvatelé těchto částí se ale nemusí obávat velkých výkopových prací. Dojde totiž hlavně k výměně svítidel.

Vyměněno bude celkem 230 kusů svítidel rtuťových za svítidla sodíková. „Budou to světla technologicky vyspělejší a také ohleduplnější k životnímu prostředí,“ řekl starosta Čáslavi Jaromír Strnad.

Modernizace se ale nedotkne výhradně světel.V rámci projektu se počítá také s výměnou devíti rozvaděčů, které jsou ve špatném stavu. V místech, kde budou rozvaděče zůstávat, přibudou regulační skříně. Kromě toho budou nově umístěné také napěťové regulátory, které umožní regulaci intenzity osvětlení podle aktuální potřeby. Díky tomu budou ušetřené i peníze městu.Celkové náklady na obnovu osvětlení jsou předem vyčísleny na přibližně tři miliony korun. Již v loňském roce na tuto akci město získalo dotaci. Ta pokryje polovinu nákladů. „Částka, kterou do této modernizace vložíme, se nám vrátí za pět let,“ podotkl starosta. Každý rok se tak ušetří přibližně 300 tisíc. 

V současné době stojí město veřejné osvětlení ročně přibližně 1,8 milionu korun. Plánovaná úspora v dotčených lokalitách, tedy nikoliv z celkové sumy veřejného osvětlení, bude kolem 30 až 40 procent nákladů.

Letošní modernizace městských světel by ale mohla být pouze začátek. Pokud to bude možné, Čáslavští by v ní chtěli v příštích letech pokračovat.

Obyvatelé Čáslavi moderní osvětlení uvítají. Třeba i Vlasta Kušnírová vidí jako klad možnou regulaci intenzity světla. „Myslím si, že je to určitě dobrá věc. V noci se podle mě svítí zbytečně. Díky napěťovým regulátorům se ale celá situace změní,“ uvedla.

Rozhodně pro je i Martin Veselý z Čáslavi. „Určitě je to dobrý krok,“ řekl. „Líbí se mi, že chce město ušetřit na něčem, co není na úkor lidí,“ dodal.

NEJSOU PENÍZE

K rozsáhlé obnově osvětlení by chtěli přistoupit i v Kutná Hoře.

Problémem jsou ale peníze. Výměna zastaralých světel za nová by totiž byla značně nákladnou záležitostí. „U nás ve městě by to byla otázka přibližně 100 milionů korun,“ odhadl starosta Kutné Hory Martin Starý.

Nutnost obnovy světel potvrdil i Jan Jäger z Technických služeb Kutná Hora. Podle něj je nutný zásah do prakticky všech lokalitách v Kutné Hoře. „Téměř všude je ještě veřejné osvětlení z minulého století,“ upřesnil Jan Jäger. V nejžalostnějším stavu jsou podle něj ulice Masarykova, Hrnčířská nebo Československých legionářů. Opravu ale potřebuje také Žižkov nebo ulice v Sedlci.

CHYTRÁ SVĚTLA?

Starosta Martin Starý zdůraznil, že se město snaží každoročně vyměnit za nové alespoň sloupy veřejného osvětlení, které jsou v havarijním stavu. „Není to ale pouze o tom vyměnit svítidla. Kde je staré vedení, je třeba provést nejprve práce výkopové,“ podotkl starosta.

Sám by navíc uvítal, kdyby celková výměna světel byla spojena s přechodem města na „chytré“ technologie. Jde ale jen o teoretickou rovinu. Generální oprava světelv tuto chvíli podle něj rozhodně není možná. „Peníze nejsou,“ shrnul Starý.

Modernizace světel je tématem i ve Zruči nad Sázavou. Zde je však oproti Kutné Hoře stav příznivý. V současné době zde probíhá poslední etapa rekonstrukce osvětlení. „Pokud půjde vše podle plánů, hotovo by mělo být do konce srpna,“ řekla Ludmila Vlková z městského úřadu ve Zruči nad Sázavou. Cena této akce je vyčíslena na 5 milionů korun. Rekonstrukce osvětlení se dotkla například ulice Horní, ale i ulic Zámecká a Okružní a dalších lokalit.

Na světla nezapomínají ani v Uhlířských Janovicích. Zde dochází k rekonstrukci veřejného osvětlení průběžně podle potřeby. „Nedávno byla dokončena například oprava komunikace ulice Alšova. V rámci této akce zde došlo i k výměně veřejného osvětlení,“ řekla tajemnice Uhlířských Janovic Eva Petrásková.