Podle ředitele oddělení pro nakládání s odpady firmy AVE Zdenka Bočana vychází celý záměr z nového zákona o odpadech, který nastavuje pravidla pro nakládání s odpady na příštích minimálně 10 let.

„Skládka je v současnosti v nějakém rozsahu a my potřebujeme vybudovat další zařízení, která jsou pro nakládání s odpady nutná. Nejde tedy jen o rozšíření těla skládky směrem k Močovicím, ale také o vybudování recyklační plochy na stavební odpady, zařízení na energetické využití plastů a překládací linky,“ upřesnil Bočan.

Čáslav jako odpadní uzel

AVE plánuje skládku plošně rozšířit o 12 hektarů a současně navýšit její kapacitu o 2 miliony kubických metrů.

Podle bývalého starosty města a zastupitele Vlastislava Málka (Čáslav pro všechny) je takové rozšíření pro město dost zásadní a poukázal na skutečnost, že současná kapacita skládky by měla vydržet ještě minimálně 8 až 10 let. „AVE chce skládku rozšířit, aby mělo kapacitu na ukládání odpadu z celé republiky,“ dodal.

Skládka, která je nyní koncovým zařízením a slouží pouze pro ukládání odpadu, by se kvůli plánované překládací lince stala mezistanicí pro tuny odpadu z širokého okolí. Ten by se po zpracování odvážel z Čáslavi do nejbližší spalovny, což potvrzuje i AVE. „Bohužel město má poplatky ze skládky za uložený odpad, nikoli za přeložený,“ poznamenal zastupitel Horský.

380 aut jízd denně děsí lidi

V dokumentaci EIA posuzující záměr z hlediska vlivu na životní prostředí, kterou předložila firma AVE, se uvádí, že v souvislosti s rozšířením skládky dojde k výraznému nárůstu dopravy. Předpokládá se, že počet jízd nákladních aut stoupne ze současných 180 za den, na 380.

Ve městě kvůli tomu vznikla petice a podle její autorky Jany Obořilové ji během pěti dnů podepsalo téměř 1400 lidí.

„Ano, doprava skutečně stoupne právě proto, že skládka již nebude pouze koncovým zařízením. Pro obyvatele města ale k přímému navýšení nedojde, protože podmínkou je vybudování obchvatu, který je dán územním plánem města. Před samotnou výstavbou a zahájením provozu musí dojít k dokončení obchvatu. Proto jsme se vyjadřovali ve smyslu, že nedojde k navýšení dopravy,“ řekl Bočan k tomu, že ještě před pár týdny společnost AVE popírala nárůst dopravy.

„Musíme skládku rozšířit a navýšit její objem. Neznamená to ale, že by se zvýšil počet odpadu nebo množství aut, které ho vozí," řekla na začátku ledna mluvčí AVE Pavla Ivácková Deníku. Pravda je, že pčet aut se sice nutně rapidně zvýšit nemusí, ale počet jízd těchto náklaďáků stoupne více než dvojnásobně.

Výstavba obchvatu by měla být primárně v režii Středočeského kraje, AVE je prý připravena v tomto směru s krajem i městem spolupracovat. „Otázka míry zapojení bude ještě předmětem dalších diskuzí a jednání,“ doplnila mluvčí společnosti Ivácková.

Rozhodnutí radních přesto mnoho obyvatel doslova zvedlo ze židlí, a to nejen kvůli obavám z náklaďáků. V současnosti jedna z největších skládek v Česku už svou velikostí zastínila i dominantu města, kostelní věž a lidé si stěžují, že bydlení v blízkosti hory odpadků je čím dál horší. „V jakém smyslu hájíte zájmy občanů ve chvíli, kdy souhlasíte s rozšířením skládky, která má obrovský ekologický dopad na nás všechny?“ zaznělo například z hlediště při nedávné veřejné debatě o skládce.

„Vaše role tady je hájit zájmy občanů a vy jste to neudělali. Ptám se tedy, čí zájmy hájíte, když ne zájmy občanů Čáslavi?“ nechala se slyšet i ředitelka divadla Lada Bartošová.

„Velmi ráda bych řekla ne rozšíření skládky a řeknu to okamžitě, až se dozvím, jak to udělat jinak,“ reagovala radní Zdenka Nezbedová s tím, že město v tuto chvíli nemá jinou možnost.

Radní kraje smetli EIA ze stolu

Předložená dokumentace EIA byla tématem také na zasedání Rady Středočeského kraje, jako dalšího účastníka řízení. Jak informoval mluvčí krajského úřadu David Šíma, radní k dokumentu vydali nesouhlasné stanovisko a vrátili jej k dopracování s tím, že „vykazuje zásadní nedostatky, závažná pochybení a některé zavádějící informace. Tímto žádáme o doplnění oprávněných informací a vrácení dokumentace EIA k dopracování tak, aby byly k dispozici veškeré údaje nutné pro řádné posouzení velikosti a významnosti vlivů záměru,“ píše se v důvodové zprávě.

Společnost AVE zatím rozhodnutí Rady kraje neobdržela. „Vyjádříme se tedy až ho budeme mít k dispozici. Pokud budou nějaké body k doplnění, tak je dopracujeme,“ řekla Ivácková.