Město bude v příštím roce hospodařit na příjmové straně s částkou 248 422 tisíc korun a na straně výdajů s 283 111 tisíci korun. Schodek, převyšující 34 milionů, je podle předložené zprávy způsoben zahrnutím do výdajů na příští rok také částku 50 milionů na výstavbu nových bytů v areálu Prokopa Holého, které budou kryty úvěrem, schváleným na jednání zastupitelstva v červnu tohoto roku.  

Finanční pomoc čáslavské nemocnici je v rozpočtu města prozatím vyjádřena sumou dvaceti milionů korun. „Uvidíme, jak dopadne čtvrtý kvartál tohoto roku s ohledem na vracení záloh zdravotním pojišťovnám. Přestože úhradou vyhlášku máme spočítanou a je pozitivnější, než jsme předpokládali, musíme počítat s tím, že bude třeba podporu městské nemocnice ještě o 10 milionů korun navýšit,“ uvedl místostarosta města Martin Horský (Čáslav pro všechny). Zachování provozu nemocnice ve stávajícím rozsahu je pro město důležité.

Opoziční zastupitelé v rozpočtu kritizovali nedostatek zařazených investičních akcí, představitelé vládnoucí koalice oproti tomu argumentovali připravovanou výstavbou bytových domů, rekonstrukcí dalších objektů, stejně jako přípravou projektu na výstavbu nového střediska mateřské školy.